Udogodnienia dla niepełnosprawnychInformacje dla niesłyszącychDuży kontrast
www.bip.gov.pl  www.ko.rzeszow.pl   
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  tel.(17)867-11-42 Informacja o zasadach wyszukiwania

  O BIPie/instrukcja ...
  Dane teleadresowe
  Status prawny
  Organizacja
  Przedmiot działalności
  Udostępnianie informacji
  Majątek
  Prowadzone rejestry
  Załatwianie spraw
  Redakcja
  Kontrola zewnętrzna
  Nabór do służby cywilnej
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Kontrola zarządcza
  Praktyki studenckie
  Przetargi/zadania zlecone
  Statystyki
  Rejestr zmianNabór do służby cywilnej

  Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowisko referenta z dn.11.08.2015r.
 
Nabór do służby cywilnej
 
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 162976
 
Wynik naboru na stanowiska starszych referentów - ogłoszenia nr 162959, 162969, 162972
 
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowiska starszych referentów z dn.10.09.2014r.
 
Ogłoszenie o naborze do Służby Cywilnej nr 162976 na stanowisko informatyka z dn. 10.09.2014r.
 
Wynik naboru na stanowisko wizytatora – ogłoszenie nr 160732 i nr 160729
 
Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 
Wynik naboru na stanowisko informatyka – ogłoszenie nr 159574
 
Ogłoszenia o naborze na stanowiska wizytatorów z dn. 11.06.2014r.
 
Informacja dla uczestników naboru na stanowisko informatyka z dn. 26.05.2014r.
 
Wynik naboru na stanowisko wizytatora – ogłoszenie nr 158237
 
Informacja z dnia 2014.03.20 dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów
 
Informacja dla uczestników naboru na starszego referenta
 
Informacja o wynikach naboru na stanowiska wizytatorów
 
Informacja dla uczestników naboru na starszego referenta
 
Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów
 
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej z dn. 19.12.2013r.
 
Wynik naboru na stanowisko wizytatora, ogłoszenie nr 152273 i nr 152278
 
Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu
 
Wzór ośwadczenia - dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej
 
PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE