Udogodnienia dla niepełnosprawnychInformacje dla niesłyszącychDuży kontrast
www.bip.gov.pl  www.ko.rzeszow.pl   
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  tel.(17)867-11-42 Informacja o zasadach wyszukiwania

  O BIPie/instrukcja ...
  Dane teleadresowe
  Status prawny
  Organizacja
  Przedmiot działalności
  Udostępnianie informacji
  Majątek
  Prowadzone rejestry
  Załatwianie spraw
  Redakcja
  Kontrola zewnętrzna
  Nabór do służby cywilnej
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Kontrola zarządcza
  Praktyki studenckie
  Przetargi/zadania zlecone
  Statystyki
  Rejestr zmianOrganizacja

  Regulamin
 
Schemat organizacyjny

  Kierownictwo Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

   Pracownicy Kuratorium Oświaty
   q  Pracownicy samodzielni
   q  Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją
   q  Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji
   q  Zespół Budżetu i Finansów