Udogodnienia dla niepełnosprawnychInformacje dla niesłyszącychDuży kontrast
www.bip.gov.pl  www.ko.rzeszow.pl   
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  tel.(17)867-11-42 Informacja o zasadach wyszukiwania

  O BIPie/instrukcja ...
  Dane teleadresowe
  Status prawny
  Organizacja
  Przedmiot działalności
  Udostępnianie informacji
  Majątek
  Prowadzone rejestry
  Załatwianie spraw
  Redakcja
  Kontrola zewnętrzna
  Nabór do służby cywilnej
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Kontrola zarządcza
  Praktyki studenckie
  Przetargi/zadania zlecone
  Statystyki
  Rejestr zmianZałatwianie spraw

  Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków.
 
Godziny pracy

Rodzaj spraw - poradnik klienta
    
Uzgodnienia inwestycji oświatowych
    
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą
    
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli
    
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych
    
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
    
Kolejność załatwiania spraw
    
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych