www.bip.gov.pl  www.ko.rzeszow.pl   
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  tel.(17)867-11-42 Informacja o zasadach wyszukiwania
  O BIPie/instrukcja ...
  Dane teleadresowe
  Status prawny
  Organizacja
  Przedmiot działalności
  Udostępnianie informacji
  Majątek
  Prowadzone rejestry
  Załatwianie spraw
  Redakcja
  Kontrola zewnętrzna
  Nabór do służby cywilnej
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Kontrola zarządcza
  Praktyki studenckie
  Przetargi/zadania zlecone
  Statystyki
  Rejestr zmian
Statystyki
 Tytuł Liczba
 odwiedzin
 Status prawny
Status prawny2501
 Organizacja
Zasięg terytorialny sprawowanego nadzoru3705
Schemat organizacyjny8202
Regulamin4363
Kurator i Wicekurator Oświaty, sekretariaty, pracownicy samodzielni13305
 Przedmiot działalności
Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 201017
Przedmiot działalności3463
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO - 201318
 Udostępnianie informacji
Udostępnianie informacji5179
 Majątek
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie2316
 Prowadzone rejestry
Rejestry2871
Archiwum2011
 Załatwianie spraw
Godziny pracy2071
Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków.1717
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli 1234
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych1245
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą1981
Kolejność załatwiania spraw178
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych19
Uzgodnienia inwestycji oświatowych1197
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą1433
 Redakcja
Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów1957
 Kontrola zewnętrzna
Kontrole zewnętrzne w 2012 roku.159
Kontrole zewnętrzne w 2014 roku.2
Kontrole zewnętrzne w 2011 roku.7
Kontrole zewnętrzne w 2015 roku.23
Kontrole zewnętrzne w 2016 roku.2
 Nabór do służby cywilnej
Wzór ośwadczenia - dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej86
Nabór do służby cywilnej32767
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu22
Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów21
Wynik naboru na stanowisko wizytatora, ogłoszenie nr 152273 i nr 15227821
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej z dn. 19.12.2013r.169
Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów4
Informacja dla uczestników naboru na starszego referenta3
Informacja o wynikach naboru na stanowiska wizytatorów4
Informacja dla uczestników naboru na starszego referenta4
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowiska starszych referentów z dn.10.09.2014r.174
PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE89
Informacja z dnia 2014.03.20 dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów0
Wynik naboru na stanowisko wizytatora – ogłoszenie nr 1582372
Ogłoszenie o naborze do Służby Cywilnej nr 162976 na stanowisko informatyka z dn. 10.09.2014r.59
Informacja dla uczestników naboru na stanowisko informatyka z dn. 26.05.2014r.38
Ogłoszenia o naborze na stanowiska wizytatorów z dn. 11.06.2014r.2
Wynik naboru na stanowisko informatyka – ogłoszenie nr 1595742
Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.4
Wynik naboru na stanowisko wizytatora – ogłoszenie nr 160732 i nr 16072916
Wynik naboru na stanowiska starszych referentów - ogłoszenia nr 162959, 162969, 162972 0
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 162976 5
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowisko referenta z dn.11.08.2015r.3
 Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
Treść rozporządzenia 2
Ogłoszenia601
Składanie "oświadczeń lustracyjnych" i "informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół32
 Informacja dla osób niepełnosprawnych
Informacja dla osób niepełnosprawnych2
 Kontrola zarządcza
Rejestr Ryzyka - 2015r.17
Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie18
Kontrola zarządcza - rok 201012
Kontrola zarządcza - rok 20118
Kontrola zarządcza - rok 20129
Kontrola zarządcza - rok 201315
Kontrola zarządcza - rok 20144
Kontrola zarządcza - rok 201512
Rejestr Ryzyka - 2016r.12
Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2015r.10
Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2016r.7
Rejestr Ryzyka - 2017r.9
Kontrola zarządcza - rok 20165
 Praktyki studenckie
Praktyki studenckie w administracji rządowej29