Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji

Pracownik

Stanowisko

Pokój

Telefon

E-mail

Miejsce pracy

... wakat

Dyrektor Wydziału

 

 

Rzeszów

Oddział Wspomagania i Innowacji

1. Kondziołka Marek

Kierownik Oddziału

123

17 867-11-23

mkondziolka@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

2. Kiełboń Mariola

St. Wizytator

117

17 867-11-17

mkielbon@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

3. Zaleśny Marek

St. Wizytator

119

17 867-11-19

mzalesny@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

4. Szpunar-Eckhardt Dorota

St. Wizytator

105

17 867-11-17

deckhardt@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

5. Bereś Iwona

Wizytator

118

17 867-11-18

iberes@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

6. Lechowska Małgorzata

Wizytator

105

17 867-11-09

mlechowska@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

7. Pałys Justyna

Wizytator

118

17 867-11-18

jpalys@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

8. Wilczyńska- Trawka Katarzyna

Specjalista

124

17 867-11-24

kwilczynska@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

9.Stawarz Aleksandra

Inspektor

124

17 867-11-24

astawarz@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

10. Kwiatanowska-Rodkiewicz Katarzyna

Inspektor

 117

17 867-11-45

kkwiatanowska@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

Oddział Pragmatyki i Prawa Oświatowego

11. Jadach- Stupnicka Marta

p.o.
kierownika oddziału

109

17 867-11-09

mstupnicka@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

12. Streb Beata

St. Wizytator

117

17 867-11-05

bstreb@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

13. Małek- Adamiak Lucyna

Wizytator

136

17 867-11-36

ladamiak@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

14. Górka Rafał

Gł. Specjalista

102

17 867-11-02

rgorka@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

15. Misa Beata

Gł. Specjalista

102

17 867-11-02

bmisa@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

16. Winiarska Lucyna

Gł. Specjalista

124

17 867-11-67

lwiniarska@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

Oddział Administracji i Obsługi

 

17. Mazur Marta

Kierownik Oddziału

125

17 867-11-25

mmazur@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

18. Moriak Agnieszka

Sekretarka

208

13 432-11-95

13 437-28-52

amoriak@ko.rzeszow.pl

Krosno

 

19. Szczupaj Katarzyna

Sekretarka

113a

17 867-11-42

kszczupaj@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

20. Idec Justyna

Sekretarka

410

15 823-67-20

jidec@ko.rzeszow.pl

Tarnobrzeg

 

21. Kretowicz Sabina

Sekretarka

106

17 867-11-43

skaczor@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

22. Miazga Anna

Sekretarka

120

17 867-11-00

amiazga@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

23. Czika Halina

Specjalista /Sekretariat

131a

17 867-11-44

hczika@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

24. Mieszkowicz Joanna

Specjalista

114

17 867-11-14

jmieszkowicz@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

25. Kozioł Teresa

Gł. Specjalista

111

17 867-11-11

tkoziol@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

26. Jękot Anna

St. Inspektor

104

17 867-11-04

ajekot@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

27. Koczewska Jadwiga

St. Inspektor

104

17 867-11-04

jkoczewska@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

28. Rozborska Lidia

St. Inspektor

113a

17 867-11-42

brak

Rzeszów

 

29. Wagiel Marta

St. Inspektor/Sekretariat

14

16 678-25-40

mwagiel@ko.rzeszow.pl

Przemyśl

 

30. Zaleszczyk Anna

St. Inspektor

114

17 867-11-14

azaleszczyk@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

31. Ciasnocha Anna

Inspektor

114

17 867-11-14

aciasnocha@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

32. Górecka-Kopciuch Joanna

Archiwista

113a

17 867-11-42

jgorecka@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

33. Ziajor Barbara

Archiwista

122

17 867-11-22

bziajor@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

34. Janas Bogumiła

Archiwista

410

15 822-28-23

brak

Tarnobrzeg

 

35. Kaczorowska Monika

Archiwista

410

15 822-28-23

brak

Tarnobrzeg

 

36. Katan Tomasz

Kierowca

 

brak

Rzeszów

 

37. Kokoszka Mateusz

Kierowca

113

17 867-11-13

brak

Rzeszów

 

38. Murias Andrzej

Kierowca

113

17 867-11-13

brak

Rzeszów

 

39. Rabczak Aleksander

Kierowca

113

17 867-11-13

brak

Rzeszów

 

Zespół Obsługi Technicznej

40. Cisek Stanisław

St. Informatyk/ Specjalista ds. BHP

103

17 867-11-46

scisek@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

41. Kras Tomasz

St. Informatyk

103

17 867-11-03

tkras@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

42. Kwiatkowski Tomasz

St. Informatyk

103

17 867-11-03

tkwiatkowski@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

43. Prajzner Piotr

Informatyk

103

17 867-11-46

pprajzner@ko.rzeszow.pl

Rzeszów