Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji

Pracownik

Stanowisko

Pokój

Telefon

E-mail

Miejsce pracy

1. Jolanta Niedźwiedzka

Dyrektor Wydziału

119

17 867-11-19

jniedzwiedzka@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

Oddział Wspomagania i Innowacji

2. Kondziołka Marek

Kierownik Oddziału

123

17 867-11-23

mkondziolka@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

3. Kiełboń Mariola

St. Wizytator

117

17 867-11-17

mkielbon@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

4. Zaleśny Marek

St. Wizytator

109

17 867-11-09

mzalesny@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

5. Szpunar-Eckhardt Dorota

St. Wizytator

117

17 867-11-45

deckhardt@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

6. Bereś Iwona

Wizytator

118

17 867-11-18

iberes@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

7. Lechowska Małgorzata

Wizytator

105

17 867-11-09

mlechowska@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

8. Pałys Justyna

Wizytator

118

17 867-11-18

jpalys@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

9. Wilczyńska- Trawka Katarzyna

Specjalista

124

17 867-11-24

kwilczynska@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

10. Stawarz Aleksandra

Inspektor

124

17 867-11-24

astawarz@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

11. Kwiatanowska-Rodkiewicz Katarzyna

Inspektor

 117

17 867-11-45

kkwiatanowska@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

Oddział Pragmatyki i Prawa Oświatowego

12. Bialic Alicja

Kierownik Oddziału

119

17 867-11-19

abialic@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

13. Jadach- Stupnicka Marta

St. Wizytator

105

17 867-11-05

mstupnicka@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

14. Streb Beata

St. Wizytator

105

17 867-11-05

bstreb@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

15. Małek- Adamiak Lucyna

St. Wizytator

122

17 867-11-22

ladamiak@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

16. Górka Rafał

Gł. Specjalista

102

17 867-11-02

rgorka@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

17. Misa Beata

Gł. Specjalista

102

17 867-11-02

bmisa@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

18. Winiarska Lucyna

Gł. Specjalista

124

17 867-11-67

lwiniarska@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

Oddział Administracji i Obsługi

 

19. Mazur Marta

Kierownik Oddziału

125

17 867-11-25

mmazur@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

20. Kozioł Teresa

Gł. Specjalista

111

17 867-11-11

tkoziol@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

21. Czika Halina

Specjalista /Sekretariat

131a

17 867-11-44

hczika@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

22. Mieszkowicz Joanna

Specjalista

114

17 867-11-14

jmieszkowicz@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

23. Jękot Anna

St. Inspektor

104

17 867-11-04

ajekot@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

24. Koczewska Jadwiga

St. Inspektor

104

17 867-11-04

jkoczewska@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

25. Rozborska Lidia

St. Inspektor

113a

17 867-11-42

brak

Rzeszów

 

26. Wagiel Marta

St. Inspektor/Sekretariat

14

16 678-25-40

mwagiel@ko.rzeszow.pl

Przemyśl

 

27. Zaleszczyk Anna

St. Inspektor

114

17 867-11-14

azaleszczyk@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

28. Ciasnocha Anna

Inspektor

114

17 867-11-14

aciasnocha@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

29. Górecka-Kopciuch Joanna

Archiwista

113a

17 867-11-42

jgorecka@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

30. Ziajor Barbara

Archiwista

122

17 867-11-22

bziajor@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

31. Janas Bogumiła

Archiwista

410

15 822-28-23

brak

Tarnobrzeg

 

32. Kaczorowska Monika

Archiwista

410

15 822-28-23

brak

Tarnobrzeg

33. Moriak Agnieszka

Sekretarka

208

13 432-11-95

13 437-28-52

amoriak@ko.rzeszow.pl

Krosno

 

34. Szczupaj Katarzyna

Sekretarka

113a

17 867-11-42

kszczupaj@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

35. Idec Justyna

Sekretarka

410

15 823-67-20

jidec@ko.rzeszow.pl

Tarnobrzeg

 

36. Kretowicz Sabina

Sekretarka

106

17 867-11-43

skaczor@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

37. Miazga Anna

Sekretarka

120

17 867-11-00

amiazga@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

38. Katan Tomasz

Kierowca

 

 

brak

Rzeszów

 

39. Kokoszka Mateusz

Kierowca

brak

Rzeszów

 

40. Murias Andrzej

Kierowca

brak

Rzeszów

 

41. Rabczak Aleksander

Kierowca

brak

Rzeszów

 

Zespół Obsługi Technicznej

42. Cisek Stanisław

St. Informatyk/ Specjalista ds. BHP

103

17 867-11-46

scisek@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

43. Kras Tomasz

St. Informatyk

103

17 867-11-03

tkras@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

44. Kwiatkowski Tomasz

St. Informatyk

103

17 867-11-03

tkwiatkowski@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

45. Prajzner Piotr

Informatyk

103

17 867-11-46

pprajzner@ko.rzeszow.pl

Rzeszów