Pracownik

Stanowisko

Pokój

Telefon

E-mail

Miejsce pracy

Kalandyk Grażyna

Główny Księgowy

116

17 867-11-16

gkalandyk@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

Zespół Budżetu i Finansów

 

Baran Alicja

Gł. Specjalista

110

17 867-11-47

 abaran@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

Kozubal Stanisława

Gł. Specjalista

110

17 867-11-10

 skozubal@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

Lewińska Mirosława

Gł. Specjalista

111

17 867-11-11

 mlewinska@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

Machaj Danuta

Gł. Specjalista

111

17 867-11-11

 dmachaj@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

Lelek Anna

Specjalista

110

17 867-11-10

 alelek@ko.rzeszow.pl

Rzeszów

 

Drzał Mariola

St. Referent

108

17 867-11-08

 mdrzal@ko.rzeszow.pl

Rzeszów