Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

20 września 2017

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Konteksty kultury, konteksty edukacji. …”

III Ogólnopolska Konferencjia Naukowej nt. „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Zarządzanie kulturą w kontekście sektorów kreatywnych, improwizacja, ruch amatorski”, 29 września 2017 r., Dobczyce oraz III Ogólnopolska Konferencji Naukowa Kultura-Muzyka-Edukacja, 20 listopada 2017 r., Bielsko-Biała

15 września 2017

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Minister Anny Zalewskiej.