Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

23 listopada 2017

Szkolenie. Projekt: Wspieranie rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – kompendium profilaktyki.

Karan organizuje bezpłatne szkolenia – warsztaty dla osób zajmujących się pomaganiem dzieciom, młodzieży i dorosłym – czyli nauczycieli, pedagogów, wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych.