Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

21 czerwca 2018

Konkurs „Złoty Prym” Podkarpackiego Kuratora Oświaty – zgłoszenia do 29 czerwca 2018 r.

„Złoty Prym” zwany dalej nagrodą przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

14 czerwca 2018

Rekrutacja na studia podyplomowe: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

UR zaprasza na III edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. Absolwent studiów może prowadzić w szkole dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, wspomagać uczniów powracających z zagranicy, uczyć języka polskiego cudzoziemców przebywających w Polsce lub pracować za granicą.