Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

19 lutego 2019

Konferencja naukowa „Badania geograficzne w województwie podkarpackim – historia, współczesność i przyszłość …”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Badania geograficzne w województwie podkarpackim – historia, współczesność i przyszłość. W 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego”.

15 lutego 2019

Konkurs „Papież Słowianin”

Informujemy, że wszyscy uczniowie, których prace konkursowe z etapu szkolnego zostały przesłane do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zostali dopuszczeniu do udziału w eliminacjach wojewódzkich. Zgodnie z treścią § 11 ust. 1 lit. d Regulaminu konkursu etap wojewódzki Konkursu „Papież Słowianin” odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 12.00. O miejscu przeprowadzenia tego […]