Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

17 sierpnia 2018

Projekt edukacyjny – Lekcje z ZUS

Szanowni Państwo!
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Rzeszowie i w Jaśle, serdecznie zapraszają szkoły ponadgimnazjalne z województwa podkarpackiego, do udziału w roku szkolnym 2018/2019 w V edycji Projektu Edukacyjnego

Lekcje z ZUS

Efektem finalnym Projektu jest olimpiada: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Warunkiem startu w olimpiadzie jest realizacja czterech „Lekcji z ZUS” i zgłoszenie szkoły do udziału w olimpiadzie. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorami ds. komunikacji społecznej i edukacji

Alicja Kochanowicz-Grabuś – Oddział ZUS w Rzeszowie
tel. 17 8675220,
e-mail: alicja.kochanowicz-grabus@zus.pl

lub

Marzena Miśkiewicz – Oddział ZUS w Jaśle
tel. 13 4485627,
e-mail: marzena.miskiewicz@zus.pl

Więcej informacji na: www.zus.pl/edukacja

Zapraszamy do uczestnictwa!

Załączniki

Plakat A3 dla uczniów
Data: 2018-08-17, rozmiar: 2 MB
17 sierpnia 2018

Prowadzenie w szkołach i placówkach działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Załączniki

Pismo z MEN z dn. 9 sierpnia 2018r.
Pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej znak DWKI-WPB.5013.15.2018.TSG
Data: 2018-08-17, rozmiar: 137 KB
ORE programy profilaktyczne - informacja
Informacja z Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej.
Data: 2018-08-17, rozmiar: 910 KB
10 sierpnia 2018

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE

Kultura Pogranicza. Pogranicza kultur
40 wydarzeń. 6 krajów. 1 miasto. Rzeszów

Festiwal TRANS/MISJE został powołany przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz zagranicznych partnerów: Państwowy Teatr w Koszycach, Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie, Teatr im. Mihála Csokonaiego w Debreczynie, Narodowy Ukraiński Teatr Dramatyczny im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie, Teatr Królewski w Trokach oraz Muzeum-Zamek w Łańcucie w roli partnera honorowego w celu budowania wspólnej przestrzeni dla wymiany idei i wartości. Tytuł pierwszej edycji brzmi: „1918. Koniec i początek”.

Głównym założeniem programowym TRANS/MISJI jest interdyscyplinarność w sferze sztuki (teatr, opera, muzyka, film, malarstwo, fotografia, performance, nowe media itd.). Partnerów projektu łączy graniczne położenie, które sprzyja wzajemnemu przenikaniu kultur. Wynika z tego odmienna od centrystycznej perspektywa patrzenia  na rzeczywistość. Jej fundamentem jest regionalna wspólnota i wyjątkowa tożsamość pogranicza.

Festiwal będzie miał charakter imprezy cyklicznej, na stałe wpisanej w kalendarz współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy i Litwy. Kolejne edycje będą odbywały się naprzemiennie u partnerów-organizatorów. W ten sposób uczestnicy projektu kolejno będą przejmowali rolę gospodarza imprezy, kreując jego ideę i zawartość programową.

Pierwsza edycja Festiwalu jest organizowana w Rzeszowie i w Łańcucie
w dniach 25–31 sierpnia tego roku. Rok 2018 jest rokiem znaczącym dla państw Europy Środkowej i Wschodniej. To setna rocznica ustanowienia nowego porządku. Stąd też pierwszej edycji Festiwalu nadaliśmy tytuł: „1918. Koniec i początek”.

Serdecznie zapraszamy do Rzeszowa, gdzie spotkają się artyści i kultury fascynującego europejskiego pogranicza.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

www.teatr-rzeszow.pl

Więcej informacji na: www.trans-misje.pl

Platakt