Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

25 kwietnia 2018

TVP3 Rzeszów zaprasza na transmisję spektaklu z rzeszowskiego Teatru „Maska”

15 maja o godz. 9.00 uczniowie szkół i placówek oświatowych z całej Polski będą mieli niepowtarzalną okazję obejrzenia on-line spektaklu “Piotruś Pan” z rzeszowskiego Teatru “Maska”. Wszystko za sprawą szyfrowanej transmisji internetowej, którą dla iTeatru zrealizuje Telewizja Rzeszów. 

Internetowy Teatr TVP dla Szkół to autorski projekt, który Telewizja Polska S.A. realizuje od 2012 roku, a którego widownia w maju 2015 roku przekroczyła pierwszy milion. Projekt oparty jest na idei promowania i przybliżania teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczony. Odbiorcami comiesięcznych transmisji teatralnych na żywo, realizowanych przy wsparciu każdego z 16 ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej, są uczniowie szkół i placówek oświatowych różnego szczebla, oddalonych od wielkomiejskich ośrodków kulturalnych i artystycznych (ze wsi i małych miasteczek) bez łatwego dostępu do oferty wydarzeń teatralnych.

“Piotruś Pan” to propozycja dla widzów od lat 7 do 107…

Świat dorosłych jest czarno-biały. Tykanie budzika w świecie dorosłych oznacza tylko tyle, że już czas – czas spać, odrabiać lekcje, przestać zachowywać się jak dziecko… W świecie dzieci tykanie budzika to sygnał, że zbliża się krokodyl i że gdzieś nieopodal na pewno są piraci. Kiedy więc uwierają cię ramy dobrego wychowania i rozsądku, wybór jest prosty – Nibylandia! Druga gwiazda na prawo, i prosto, aż do poranka. Wystarczy tylko chcieć. A ponieważ w Nibylandii wszystko jest możliwe, niewykluczone także, że pobyt tam sprawi, że dorośli na nowo odkryją świat baśni, a dzieci odnajdą się w świecie dorosłych.

„Piotruś Pan” to spektakl muzyczny z elementami tańca stworzony i wyreżyserowany przez Annę Nowicką, laureatkę nagrody za najlepszy spektakl w teatrach lalkowych w Łodzi, reżyserki spektakli zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych widzów.

Do tej pory Telewizja Rzeszów transmitowała dla Internetowego Teatru TVP dla Szkół dwa spektakle. W listopadzie 2015 r. przedstawienie “Historia Śnieżki” w wykonaniu Teatru “Maska”, zgromadziło w klasach 45251 uczniów z 716 szkół w Polsce!

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.iteatr.tvp.pl

Szkoły, które chcą zgłosić swój udział w najbliższej transmisji i dołączyć do projektu iTeatr, proszone są o kontakt z koordynatorem regionalnym w województwie podkarpackim Moniką Midurą.

Monika.Midura@tvp.pl

Tel. (17) 86 13 332

25 kwietnia 2018

Wnioski ws. zgody na zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

PiP.5810.169.2018

W związku z napływającymi do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wnioskami dyrektorów w sprawie zgody na zatrudnienie, na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji – w roku szkolnym 2018/2019 – wyjaśniam co następuje:

Jak wynika z treści wspomnianego wyżej przepisu w przypadku, zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5 tj. nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska.

Ponieważ wiele form kształcenia w szkołach wyższych (studia wyższe lub podyplomowe) kończy się w czerwcu i lipcu, obecnie dyrektor nie ma faktycznej możliwości ustalenia, czy w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego na rynku pracy pojawią się osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne w zakresie nauczania określonego przedmiotu (prowadzonych w szkole zajęć).

Wobec powyższego ze stosownym wnioskiem należy wystąpić nie wcześniej niż po dniu 31 lipca 2018 r., gdyż do tego dnia do szkoły mogą wpłynąć podania o przyjęcie do pracy od osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Sytuacja taka skutkowałaby bezprzedmiotowością wcześniejszej zgody wyrażonej przez Kuratora Oświaty, gdyż dyrektor szkoły jest obowiązany w pierwszej kolejności zatrudniać osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch