Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

19 września 2017

Pilne! Zbieranie informacji o jednostkach edukacyjnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
w woj. podkarpackim

Szanowni Państwo, jak co roku w drugiej połowie września zbieramy informacje o jednostkach edukacyjnych w naszym województwie.

Zebrane dane są wykorzystywane m.in. przy organizacji konkursów przedmiotowych, w badaniach edukacyjnych, itd.

Dla tych celów przez najbliższe 2 lata szkolne traktujemy gimnazja wciąż jako „odrębne jednostki” bez względu na charakter ich przekształceń.

Logując się do RSIO prosimy osobno logować się na przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, itd.

W tym roku szkolnym nie zmieniamy nazw użytkownika i haseł. W przypadkach, kiedy istnieje podejrzenie, że z jakichś przyczyn są one znane osobom do tego niepowołanym prosimy o kontakt.

Do dnia 29 września prosimy uzupełnić formularz pod nazwą Dane podstawowe.

Szczególnie prosimy zwrócić uwagę na:

– pozycję pt. Zmiany związane z reformą oświaty, jeśli takie zmiany nastąpiły prosimy wybrać z listy odpowiednią pozycję. Jeśli ich nie było prosimy wybrać opcję: Brak zmian związanych z reformą oświaty.

– pozycję pt. Data ostatniej zmiany organizacyjnej, jeśli przekształcenia dotyczyły Państwa szkoły to prosimy tam wpisać: 2017-09-01

W przypadkach wątpliwych i dotyczących nowych placówek prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres tkras@ko.rzeszow.pl. Na Państwa maile odpowiemy w ciągu 5 dni roboczych.

Logowanie do formularzy:

Po zalogowaniu prosimy wybrać link – Podstawowe informacje o szkole/przedszkolu – po wypełnieniu formularza (aktualizacji danych) – ZAWSZE należy nacisnąć przycisk – POTWIERDŹ / ZMIEŃ DANE.

 

11 września 2017

Przypomnienie przepisów dotyczących Rady Rodziców, Rady szkół i placówek

Państwo Dyrektorzy                                                                                                       Rzeszów, 2017-09-09
szkół i placówek publicznych
w województwie podkarpackim

Szanowni Państwo Dyrektorzy przypominam o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59), dotyczących zacytowanych poniżej artykułów:
(więcej…)