Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

Doskonalenie nauczycieli

23 października 2018

Projekt „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw – szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych”

Projekt ma na celu kształcenie wśród młodzieży kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, krytycznego i kreatywnego myślenia, a także umiejętności rozwiązywania problemów poprzez realizacje 4 innowacyjnych modułów kształcenia. 40 uczestników weźmie udział w 4 weekendowych zjazdach odbywających się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście) oraz w Mieście
Oświęcim (Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu – Galeria Książki).

Projekt ten, realizowany jest w ramach programu POWER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przez Katedrę UNESCO ds. Edukacji o Holokauście na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ i Miasto Oświęcim.

Szczegółowe Informacje na stronie www.europeistyka.uj.edu.pl

16 października 2018

Sesja Popularno- Naukowa pt. „Czyn Legionowy Powiatu Ropczyckiego”

Stowarzyszenie Regionalne Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, NSZZ „Solidarność” o. Ropczyce oraz Fundacja Rozwoju SOLID Ropczyce realizująca projekt MON , w ramach obchodów 100- lecia Niepodległości,  serdecznie zaprasza  młodzież szkolną  na Sesję Popularno- Naukową pt. „Czyn Legionowy Powiatu Ropczyckiego”, odbywającą się pod patronatem  Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego, oraz Witolda Darłaka Starosty Powiatu.

Prelegenci:

 1. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski) „Legiony w literaturze”
 2. Dr Jacek Magdoń (IPN Rzeszów) „Walki Legionów na Kresach Wschodnich”
 3. Maciej Małozięć „Akcja rekrutacyjna do Legionów na terenie Powiatu Ropczyckiego”
 4. Szymon Pacyna „Legioniści z terenu Powiatu Ropczyckiego”
 5. dr Stanisław Mazur „Ropczycka Jutrzenka Niepodległości”

Sesja rozpocznie się  19.X. 2018 r.  (piątek) o godz. 10.30 w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej  w Ropczycach (ul. Mickiewicza 10). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie obecności w terminie  do 17.X.(br).   tel. 507 864 020

Starosta                                                                                           
Witold Darłak                                                                       

Prezes                                                                     
Fundacji Rozwoju SOLID
Stanisław Wójciak

11 października 2018

Konferencja z częścią konsultacyjno – warsztatową w ramach programu “Niepodległa”

WiJ.585.67.2018                                                                          Rzeszów, 2018-10-01

 

Państwo nauczyciele historii
szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji z częścią konsultacyjno- warsztatową w ramach projektu realizowanego przez Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych w zakresie programu “Niepodległa” i obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konferencji jest przygotowanie chętnych nauczycieli do poprowadzenia w swoich szkołach dwóch cyklu lekcji multimedialnych:

 1. Dla Niepodległości wszystko – odwaga i roztropność w walkach o Niepodległość́ 1914-1918.
 2. Duch polskiego żołnierza – odwaga i roztropność w wojnie z bolszewikami 1919-1921.

Każda lekcja będzie obudowana niezbędnymi materiałami, m.in.: mini podręcznikiem (napisany przez historyka, specjalizującego się w danym okresie historycznym), specjalnie dedykowanym filmem edukacyjnym, zeszytem dydaktycznym dla nauczyciela, zawierającym materiały wypracowane podczas warsztatów, w skład których wejdą̨: płyta z filmami edukacyjnymi, scenariusze lekcji, teksty źródłowe, prezentacja, testy sprawdzające i inne, które uczestnicy projektu uznają̨ za niezbędne.

 1. Każdy z uczniów otrzyma na własność́ mini podręcznik wraz z płytą z filmem edukacyjnym.
 2. W ramach pakietu edukacyjnego szkoła otrzyma dwie wieloplanszowe wystawy wielkoformatowe.

Fundacja pokrywa koszty podróży dla każdego uczestnika (nie więcej niż 50 zł).

Termin: 18 października 2018 r. od godz. 10.00 -14.00.

Miejsce: Sala Klubowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Uczestnicy: 40 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych (jeden nauczyciel ze szkoły).

Zgłoszenia: do 12 października 2018 r.

Link do formularza elektronicznego – nauczyciela z danej szkoły zgłasza jej dyrektor >>


Ramowy program konferencji:

10:00 – start powitanie
10:05- 10:15 – prezentacja projektu

1. CZĘŚĆ PREZENTUJĄCA ZAWARTOŚĆ MARYTORYCZNĄ

10:15 – 10:35 – film edukacyjny lekcja 1
10:35 – 11: 15 – prelekcja historyka/ Krótko, ciekawie, co innego niż w materiałach
11: 15 – 11. 35 – film edukacyjny lekcja 2

/Przerwa kawowa/

2.CZĘŚĆ KONSULTACYJNO/WARSZTATOWA

czas trwania 12:10 – 13:40

„Pomocy! Jak pracować z młodzieżą, by historia nie była nudnym zbiorem dat i faktów?”

 • Co mamy czyli elementy pakietu – wprowadzenie
 • Wymiana doświadczeń, czyli co się sprawdza i dlaczego w aktywnej edukacji historycznej.
 • W różnorodności siła – najciekawsze metody i jak je zastosować w pracy
  z prezentowanym pakietem.
 • Trudne decyzje, czyli co bierzemy do pracy z pakietem?

13:45 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch