Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

Doskonalenie nauczycieli

23 lutego 2018

Szkolenie dla nauczycieli: O niepodległą. Rola polskich rodzin w odzyskaniu niepodległości

Szkolenie dla nauczycieli w Muzeum Powstania Warszawskiego Temat: O niepodległą. Rola polskich rodzin w odzyskaniu niepodległości.

Termin:  23-24 marca 2018

Program szkolenia

Piątek, 23 marca

15.00
Przywitanie gości – kierownik Działu Edukacyjnego dr Karol Mazur

15.15-18.00
Dr Karol Mazur, Michał Komuda
Powstanie Warszawskie – bój o niepodległość, zwiedzanie Muzeum wraz z obejrzeniem filmu „Miasto Ruin”

Sobota, 24 marca   

9.30-10.15
Dr Karol Mazur, Program edukacyjny Muzeum Powstania Warszawskiego – wykład wprowadzający

10.15-10.30
Przerwa kawowa

10.30-12.00
Prof. Wojciech Roszkowski,  Ku Niepodległej: 1918-1945-1989. Czy i kiedy odzyskaliśmy niepodległość? – wykład

12.00-13.30
Anna Klimowicz, Gehenna polskich rodzin na podstawie doświadczeń kobiet w obozie Ravensbruck – warsztaty

13.30-14.30
przerwa obiadowa

14.30-16.00
Maciej Podbielkowski, Losy powstańczych rodzin – warsztaty

16.00-16.15
podsumowanie i ewaluacja

Formularz zgłoszeniowy >>

23 lutego 2018

Konferencja: Zawód –perspektywa na przyszłość

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2018 – 02 – 22

WiJ.585. 16.2018

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół Zawodowych
oraz Pracodawcy
z województwa podkarpackiego

Jednym z podstawowych założeń polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie szkolnictwa zawodowego jest aktywne włączenie się pracodawców w proces kształcenia uczniów. W związku z powyższym zapraszam Państwa Dyrektorów szkół zawodowych wraz z przedstawicielami Pracodawców, którzy w różnych formach współpracują ze szkołami na podstawie zawartych porozumień do aktywnego uczestnictwa w proces tej zmiany poprzez udział w konferencji  

,,Zawód –perspektywa na przyszłość”

Głos dyrektorów szkół zawodowych i pracodawców województwa podkarpackiego w ogólnopolskiej debacie, która odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. w siedzibie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa S. Pelczara, Diecezjalne Studium Organistowskie, ul. Witolda 11A w Rzeszowie

Ważne!:
Prosimy o potwierdzenie udziału Państwa Dyrektorów i Pracodawców
w konferencji do dnia 14 marca 2018 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie kuratorium (zgłoszenia pracodawców dokonuje dyrektor szkoły): www.ko.rzeszow.pl/bazy/ankiety/szkoly/ankieta3/index.php

PROGRAM

,,Zawód –perspektywa na przyszłość”

Głos dyrektorów szkół zawodowych i pracodawców województwa podkarpackiego w ogólnopolskiej debacie

19 marca 2019 r.

Cel:

  • aktywne włączenie się w dyskusję o problemach i kierunkach zmian w kształceniu zawodowym ważnych z perspektywy współpracy dyrektora szkoły i pracodawcy;
  • wymiana doświadczeń w zakresie działań szkół na rzecz rozwoju kompetencji i umiejętności oraz form współpracy pracodawców ze szkołami w podnoszeniu efektów kształcenia zawodowego.

Uczestnicy: Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół zawodowych województwa
podkarpackiego oraz pracodawców trwale współpracujących ze szkołami na podstawie  zawartych porozumień.

Program konferencji:

Godzina Tematyka Prowadzący
9.00 – 9.30 · Inauguracja konferencji

· Edukacja zawodowa w strategii rozwoju województwa podkarpackiego, rekomendacje dla kierunków zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym wypływające z Programu Rozwoju Edukacji na Podkarpaciu do roku 2020 .

Podkarpacki Kurator Oświaty /zaproszeni goście/
9.30 – 10.30 Organizacja kształcenia zawodowego – szanse, możliwości i problemy z perspektywy dyrektorów szkół – panel dyskusyjny z udziałem:

Stanisława Pepera – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie,

Halina Samko dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku,

Adam Tomaszewski – dyrektor Zespołu szkół technicznych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu,

Aleksandra Wanic – dyrektor Zespołu Szkół w Spożywczych w Rzeszowie

Mariusz Wojciechowski – dyrektor Zespołu Szkół technicznych w Mielcu

Moderator dyskusji:
koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego przy KO w Rzeszowie: Dorota Kaleta
Beata Streb
10.30 – 11.30 Kształcenie zawodowe – szanse, możliwości i problemy z perspektywy pracodawcy – panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli firm współpracujących ze szkołami,

– Daria Korcz – dyrektor Działu Badań i Rozwoju Firmy Lintech

Renata Markowska – dyrektor personalny MTU Aero Engines Polska,

Tomasza Pietrycha  Inter World Logistics
sp. z o.o.  Oddział Rzeszów

Tomasz Reizerkierownik zakładu, członek zarządu O-I Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn Sp. z o.o.

Kazimierz Rak – Cukiernia Julian Orłowski & Kazimierz Rak Rzeszów

Moderator dyskusji: koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego przy KO w Rzeszowie: Dorota Kaleta
Beata Streb
11.30 -12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.20 Działania Rady Dyrektorów szkół zawodowych przy MEN Halina Samko – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
w LeżajskuAdam Tomaszewski – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
w Jarosławiu
12.20 – 13.00 Podsumowanie  konferencji – prezentacja rekomendacji.