Kategoria: Akty prawne – wyjaśnienia

Akty prawne – wyjaśnienia

7 września 2017

Informacja nt. przydzielania nauczycielom dodatkowych godzin

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przydzielania nauczycielom nieprawnie godzin pracy w publicznych szkołach na świetlicy lub z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyjaśniam:

Zgodnie z art. 42 ust. 2d ustawy Karty Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 t.j.),  cytuję:

Art.  42.  [Czas pracy nauczyciela. Tygodniowy wymiar zajęć]

2d.   W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

                                                                                                                 Podkarpacki Kurator Oświaty

                                                                                                                          Małgorzata  Rauch

31 sierpnia 2017

Zgłoszenie zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,
Organy prowadzące szkoły

Zgodnie z art.85z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły zobowiązane są do niezwłocznego przesłania informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. (więcej…)