Kategoria: Dział prawny

Dział prawny

11 września 2017

Przypomnienie przepisów dotyczących Rady Rodziców, Rady szkół i placówek

Państwo Dyrektorzy                                                                                                       Rzeszów, 2017-09-09
szkół i placówek publicznych
w województwie podkarpackim

Szanowni Państwo Dyrektorzy przypominam o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59), dotyczących zacytowanych poniżej artykułów:
(więcej…)