Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

15 lutego 2019

Konkurs „Papież Słowianin”

Informujemy, że wszyscy uczniowie, których prace konkursowe z etapu szkolnego zostały przesłane do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zostali dopuszczeniu do udziału w eliminacjach wojewódzkich.

Zgodnie z treścią § 11 ust. 1 lit. d Regulaminu konkursu etap wojewódzki Konkursu „Papież Słowianin” odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 12.00. O miejscu przeprowadzenia tego etapu konkursu powiadomimy w późniejszym terminie.

 

koordynator wojewódzki
Rafał Górka
rgorka@ko.rzeszow.pl

6 lutego 2019

Konkurs: Do Hymnu

“Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

16 stycznia 2019

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego -propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Informacje o konkursie – strona https://pkw.gov.pl/828_III_edycja/1/32656_INFORMACJE

 

Załączniki

Plakat A3 - plik *.pdf
Data: 2019-01-16, rozmiar: 29 MB
Plakat A3 - plik *.pdf
Data: 2019-01-16, rozmiar: 29 MB