Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

26 marca 2018

IV Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Rzeszów, 2018-03-26

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.4.2018

 

 

Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
w województwie

 

Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, organizuje IV Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Zawody odbędą się 26 kwietnia b.r. o godz. 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu przy ul. Dubisa 7.

Szkoły przesyłają podpisane zgłoszenia do 13 kwietnia b.r. drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na adres: rzygmunt@ko.rzeszow.pl w pliku pdf. oraz  w wersji do edycji o tytule „musztra”. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu zawodów.

Regulamin przeglądu – plik MS Word >>

22 marca 2018

Zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze” ‘2018

Rzeszów, 2018.03.20

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.6.2018

 

Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
w województwie

Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje w kwietniu i maju  b.r. dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych eliminacje rejonowe i wojewódzkie 41 edycji ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Współorganizatorami zawodów będą: wytypowane szkoły, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich i Liga Obrony Kraju w Rzeszowie.

Podpisane Zgłoszenie do zawodów rejonowych, należy przesłać na karcie zgłoszenia (zał. nr 5 do regulaminu), do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pocztą tradycyjną lub w formie skanu na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl lub faksem pod nr 17 867 1954 oraz w formie do edycji w Wordzie w terminie do 12 kwietnia b.r.

Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji imprezy oraz metodyki rozgrywania i oceniania poszczególnych konkurencji zawodów zawarto w załączonym regulaminie.

Regulamin konkursu *.doc >>

14 marca 2018

Wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu „Papież Słowianin”

Wojewódzka Komisja Konkursowa przeprowadziła w dniu 6 marca 2018 r. etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjów.

Uczestnicy etapu uzyskali z testu następujące wyniki (w kolejności uzyskanych punktów):

Lp. Nazwisko i imię Nazwa szkoły Liczba uzyskanych punktów
1 Mazgaj Kinga Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie 38,5
2 Kijanka Karol Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy 32
3 Sokół Julia Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 31
4 Blajer Dawid Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy 30
5 Bieniasz Julia Zespół Szkół w Zarzeczu 29,5
6 Łuczejko Aleksandra Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 28,5
7 Karuś Aleksandra Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy 27
8 Majkut Aleksandra Zespół Szkół w Zarzeczu 25
9 Długosz Emilia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy 24
10 Taciuch Milena Zespół Szkół w Zarzeczu 24
11 Bochenek Natalia Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie 22,5
12 Mamak Karolina Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 22
13 Kasperska Patrycja Zespół Szkół w Zarzeczu 21,5
14 Gurgacz Miłosz Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej (Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej) 21
15 Józefek Aleksandra Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 20,5
16 Strzałkowska Sara Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drohojowie 19,5
17 Presnal Martyna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drohojowie 19
18 Mościcka Katarzyna Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie 18
19 Czubek Aleksandra Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 17
20 Hodur Agnieszka Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej 16,5
21 Kucharyk Marcin Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 15,5
22 Nieroda Magdalena Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie 15,5
23 Cwynar Julia Szkoła Podstawowa w Orzechówce (Zespół Szkół w Orzechówce) 15
24 Paszko Justyna Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 15
25 Sidor Michał Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy 13,5
26 Wasylewicz Maja Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 13
27 Dec Gabriela Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzózie Królewskiej 12,5
28 Dec Julia Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzózie Królewskiej 12,5
29 Kwolek Izabela Szkoła Podstawowa w Orzechówce (Zespół Szkół w Orzechówce) 12
30 Sierota Gabriela Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drohojowie 6,5
31 Wójcik Izabela Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 6

 

Zgodnie z § 11 ust. 2 lit. f Regulaminu konkursu uczniowi, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu wojewódzkiego Konkursu, przysługuje prawo odwołania się od wyniku do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Prace będą udostępnione do wglądu (prace nie mogą być kopiowane) w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniach 14-17 i 20-21 marca 2018 r. w godzinach 800-1400.

Odwołania należy składać w Kuratorium Oświaty, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Rzeszów, 13 marca 2018 r.

z up. Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
Rafał Górka
koordynator konkursu