Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

5 września 2018

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza uczniów liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Celem głównym Olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych.

(więcej…)

31 sierpnia 2018

IV edycja Ogólnopolskich Konkursów: Literackiego i Plastycznego „Aby podobać się Bogu i ludziom” – Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie we współpracy z Parafią pod wezwaniem św. Mikołaja w Lublinie; Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie;  Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie; Fundacją Odkrywamy Talenty oraz Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Ogólnopolskich Konkursów: Literackiego i Plastycznego „Aby podobać się Bogu i ludziom” – Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży.

Załączniki

29 sierpnia 2018

III edycja szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci

III. edycja szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci odbędzie się w dniu 6 października 2018 r. w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Szkolenie ma na celu zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do korzystania z pozaszkolnego nauczania historii najnowszej, realizowanego poprzez wizyty w poobozowych miejscach pamięci.

Oferta skierowana jest głównie do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz j. polskiego. Niezależnie od powyższego, mogą wziąć w nim udział również nauczyciele innych przedmiotów, zwłaszcza wychowawcy klas.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu. Otrzymają także publikacje poświęcone pozaszkolnej edukacji historycznej w miejscach pamięci.

Chęć uczestnictwa należy zgłosić do dnia 23 września 2018 roku drogą elektroniczną.
Program szkolenia, karta zgłoszenia oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych znajdują się w załączeniu.

Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisane oświadczenie prosimy przesłać drogą mailową na adres: m.rusek@majdanek.eu do dnia 23 września 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer 81 710 28 27.

 

Załączniki

Opis szkolenia - 6.10.2018
Data: 2018-08-29, rozmiar: 60 KB
Karta zgłoszenia - 6.10.2018
Data: 2018-08-29, rozmiar: 48 KB
Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Data: 2018-08-29, rozmiar: 17 KB