Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

26 marca 2018

IV Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Rzeszów, 2018-03-26

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.4.2018

 

 

Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
w województwie

 

Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, organizuje IV Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Zawody odbędą się 26 kwietnia b.r. o godz. 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu przy ul. Dubisa 7.

Szkoły przesyłają podpisane zgłoszenia do 13 kwietnia b.r. drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na adres: rzygmunt@ko.rzeszow.pl w pliku pdf. oraz  w wersji do edycji o tytule „musztra”. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu zawodów.

Regulamin przeglądu – plik MS Word >>

22 marca 2018

Zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze” ‘2018

Rzeszów, 2018.03.20

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.6.2018

 

Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
w województwie

Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje w kwietniu i maju  b.r. dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych eliminacje rejonowe i wojewódzkie 41 edycji ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Współorganizatorami zawodów będą: wytypowane szkoły, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich i Liga Obrony Kraju w Rzeszowie.

Podpisane Zgłoszenie do zawodów rejonowych, należy przesłać na karcie zgłoszenia (zał. nr 5 do regulaminu), do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pocztą tradycyjną lub w formie skanu na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl lub faksem pod nr 17 867 1954 oraz w formie do edycji w Wordzie w terminie do 12 kwietnia b.r.

Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji imprezy oraz metodyki rozgrywania i oceniania poszczególnych konkurencji zawodów zawarto w załączonym regulaminie.

Regulamin konkursu *.doc >>