Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

16 października 2018

Konferencja Ekologiczna pn. „POWIETRZE – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony”

Podczas wykładów omówione zostaną kwestie stanu powietrza w województwie podkarpackim i w Jaśle, problem niskiej emisji oraz jej skutki dla zdrowia. Wyjątkowo potraktujemy temat roślin pomagających w walce z zanieczyszczeniem powietrza – począwszy od nasadzeń w miastach, poprzez rośliny w przydomowych ogródkach, na balkonach i wewnątrz mieszkań.

16 października 2018

Dzień Krajobrazu 2018

Zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Strony konwencji są zobowiązane do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian.

16 października 2018

Baza szkół zawodowych w województwie podkarpackim na rok szkolny 2019/2020

W celu rozpropagowania kierunków kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I i II stopnia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przygotowuje bazę szkół zawodowych z województwa podkarpackiego na rok szkolny 2019/2020, w której znajdą się informacje dla rodziców i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów o kierunkach kształcenia w poszczególnych zawodach.

12 października 2018

Zaproszenie na konferencję podsumowującą cykl imprez „Szkoła dla Niepodległej” oraz na I Podkarpacki Bal Niepodległości.

Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch oraz Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie mają zaszczyt zaprosić Państwa Dyrektorów szkół i Nauczycieli na uroczystą konferencję podsumowującą program “Szkoła dla Niepodległej” oraz Bal Niepodległości z udziałem Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.