Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

7 stycznia 2019

Rozporządzenie MEN z dnia 05.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

7 stycznia 2019

eTwinning – Seminarium szkoleniowo-kontaktowe w Łodzi

seminarium szkoleniowo-kontaktowe “Programowanie z eTwinning” organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 16-17 stycznia 2019r. w Łodzi, seminarium skierowane jest do nauczycieli przedmiotów informatycznych uczących w klasach 7-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning