Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

11 października 2018

Konferencja z częścią konsultacyjno – warsztatową w ramach programu “Niepodległa”

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji z częścią konsultacyjno- warsztatową w ramach projektu realizowanego przez Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych w zakresie programu “Niepodległa” i obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

4 października 2018

Ankieta dotycząca elektronicznych zasobów edukacyjnych szkoły do kształcenia zawodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do prac mających na celu przygotowanie elektronicznych zasobów edukacyjnych do kształcenia zawodowego. Źródłem finansowania projektów w tym zakresie będą środki unijne przewidziane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.