Kategoria: Wychowanie, opieka, profilaktyka

Wychowanie, opieka, profilaktyka

1 października 2018

1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra

Dzisiaj zostanie przeprowadzona lekcja edukacyjna  z udziałem Pana Stanisława Fundakowskiego Wicekuratora Oświaty i przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Będzie to obserwacja lekcji wychowawczych, w szczególności w klasie III – ważenie tornistrów przez wychowawcę i uczniów, rozmowa w jaki sposób należy właściwie zapakować podręczniki i przybory szkolne.

Nauczyciel wspólnie z uczniami sprawdzą, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne.

Przypomnimy również o tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia.

Harmonogram:

godz. 9.45 – 10.30 – lekcja wychowawcza w kl. III z udziałem gości ,

godz. 10.30 – 10.40 – zwiedzanie sal i korytarzy szkolnych, z miejscami (szafkami) do pozostawienia pomocy i podręczników w szkole,

godz. 10.40 – 11.00   – briefing  z udziałem Pana Stanisława Fundakowskiego Wicekuratora Oświaty
i przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie, ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów

„Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która 1 października br. rozpoczyna projekt pn. Miesiąc ważenia tornistrów.

Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Pomimo tych aktywności spotykamy się z niepokojem ze strony rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach  Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

Chcemy, aby przedsięwzięcie to na stałe wpisało się w kalendarz szkolny i odbywało się raz w roku we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, w tym w szczególności w szkołach podstawowych.
W tym dniu chcemy sprawdzać, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Przypomnimy również o tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia. Również w tym dniu wszyscy kuratorzy oświaty zainaugurują akcję w swoich regionach”.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

11 września 2018

II Konferencja Wojewódzka pt. “Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji Wojewódzkiej pt. “Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”, która odbędzie się w dniu 12 października br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godz. 10:00 – 14:00. (więcej…)

Załączniki

17 sierpnia 2018

Prowadzenie w szkołach i placówkach działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

(więcej…)

Załączniki

Pismo z MEN z dn. 9 sierpnia 2018r.
Pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej znak DWKI-WPB.5013.15.2018.TSG
Data: 2018-08-17, rozmiar: 137 KB
ORE programy profilaktyczne - informacja
Informacja z Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej.
Data: 2018-08-17, rozmiar: 910 KB