Kategoria: Wychowanie, opieka, profilaktyka

Wychowanie, opieka, profilaktyka

7 września 2017

Kontrola warunków i procedur przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach ze strzelectwa sportowego

Rzeszów, 2017.09.07

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.21.2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ze strzelnicami

Dotyczy: strzelnice w szkołach.

W związku z wypadkami z udziałem uczniów, na strzelnicach znajdujących się na terenie podkarpackich szkół obliguję dyrektorów do kontroli warunków i procedur przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach ze strzelectwa sportowego.

Szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy dyrektor szkoły powinien określić w regulaminie strzelnicy. Wzorcowy regulamin strzelnic ustalił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w załączniku do rozporządzenia w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Opracowany regulamin strzelnicy wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

Poniżej zostały przedstawione podstawowe akty prawne, którymi powinien kierować się dyrektor prowadzący strzelnicę w szkole:
1. Art. 45-48 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. nr 52, poz. 525
z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic z 4 kwietnia 2000 r. (Dz.U. nr 27, poz. 341).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic z 15 marca 2000 r. (Dz. U. nr 18, poz. 234 z późn. zm.).

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

7 września 2017

Badania epidemiologiczne stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3 lat i młodzieży w wieku 18 lat

Rzeszów, 2017-09-07

WiJ.966.11.2017

Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek

W imieniu Pani profesor Doroty Olczak-Kowalczyk Krajowego Koordynatora ds. „Monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w roku 2017” pragnę poinformować, że w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2017r. w  województwie podkarpackim będą prowadzone badania epidemiologiczne stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3 lat i młodzieży w wieku 18 lat.

Organizatorem badań i osobą nadzorującą ich przebieg na terenie województwa podkarpackiego jest Pani prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik – Błaszczak, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Ze względu na rangę i znaczenie prowadzonych badań bardzo proszę o współpracę
i udzielenie pomocy w organizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

18 sierpnia 2016

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty…

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (więcej…)