Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

10 maja 2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu Wiedza Edukacja i Rozwój

Celem przedmiotowego konkursu jest wdrożenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym przez ORE, w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów. W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają tylko dwa projekty z każdego województwa.