Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

21 listopada 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

27 października 2017

„Nauczyciel wychowujący do wartości” – wyniki Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty

W dniach 1 – 11 września 2017 r. Kapituła Konkursu „Nauczyciel wychowujący do wartości”  dokonała oceny formalnej i merytorycznej  27 wniosków organów prowadzących, dyrektorów szkół i placówek o przyznanie tytułu oraz specjalnej nagrody Kuratora Oświaty.