Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

16 kwietnia 2018

Ogłoszenie o konkursie MEN

Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

4 kwietnia 2018

Informacje dotyczące wytycznych opracowania arkuszy

Mając na uwadze zbliżający się termin opracowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Państwa Dyrektorów w załączeniu przekazuję informacje dotyczące wyłącznie wytycznych opracowania arkuszy. Wymagania te nie ulegną zmianie. Po podpisaniu rozporządzenia zmieniającego w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli określę procedury opiniowania wraz z terminarzem.