Kategoria: Finansowanie edukacji

20 lutego 2018

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres I-VI 2018

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2018 r., znak: DWKI-WWR.419.19.2018.AS, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEN.