Kategoria: Dla ucznia i rodzica

Informacja dla ucznia i rodzica

14 grudnia 2017

Turnusy Uśmiechu!

Fundacja ING Dzieciom przyjmuje wnioski od szkół i organizacji pozarządowych na dwutygodniowe turnusy edukacyjne dla grup zorganizowanych do 50 osób. Turnusy odbędą się w Wiśle w ośrodku fundacji.