Kategoria: Kuratorium

Kuratorium

1 stycznia 2017

Pismo „Meritum”

MERITUM – numer 10 – październik 2017 r. – plik *.pdf w numerze: Rola rodziców w szkole – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących rady rodziców; Dualny model edukacji zawodowej. MERITUM – numer 9 – wrzesień 2017 r. – plik *.pdf w numerze: Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018; Uczymy dzieci programować od najmłodszych lat. […]

1 stycznia 2017

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów telefon: 17 867 11 42, 17 867-11-49 fax: 17 867-19-54 www: www.ko.rzeszow.pl e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

17 stycznia 2016

Misja

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pełni służbę publiczną realizując zadania Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w szczególności sprawny nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami w województwie podkarpackim, wspomagając ich rozwój.