Kategoria: Kuratorium

Kuratorium

1 stycznia 2017

Pismo “Meritum”

MERITUM – numer 3 (14) – kwiecień 2018 r. – plik *.pdf w numerze: Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami, czyli edukacja dla pracy; Procedury opiniowania arkuszy organizacji pracy publicznych szkół i przedszkoli na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2018/2019– wytyczne Podkarpackiego Kuratora Oświaty.. MERITUM – numer 2 (13) – marzec 2018 r. – plik […]

1 stycznia 2017

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów telefon: 17 867 11 42, 17 867-11-49 fax: 17 867-19-54 www: www.ko.rzeszow.pl e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

17 stycznia 2016

Misja

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pełni służbę publiczną realizując zadania Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w szczególności sprawny nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami w województwie podkarpackim, wspomagając ich rozwój.