23 kwietnia 2018

Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”– 24-04-2018 – ramowy program konkursu

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów                                                                                         Rzeszów, 2018-04-04

WiJ.5563.12.2018

ETAP WOJEWÓDZKI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„MYŚLI JANA PAWŁA II – PAPIEŻA SŁOWIANINA”
dla szkół województwa podkarpackiego
odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 9.30
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie,
ul. Ignacego Łukasiewicza 31,
38-457 Zręcin (gm. Chorkówka, powiat krośnieński)

Uczniowie (lista zakwalifikowanych znajduje się w załączeniu) powinni posiadać przy sobie legitymację szkolną (lub inny dokument potwierdzający tożsamość) oraz przybory do pisania. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

  • Na etapie wojewódzkim uczniowie rozwiązują test obejmujący wiedzę zawartą w literaturze, o której mowa w § 7 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”.
  • Czas pisania testu wynosi 60 minut. Prace uczniów są kodowane. Rozkodowywanie prac następuje po ich sprawdzeniu.
  • Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty wyłania pięciu uczniów z najwyższą ilością punktów.
  • W przypadku, gdy większa ilość uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, komisja konkursowa we własnym zakresie organizuje dogrywkę.
  • Testy oceniane są według klucza odpowiedzi i skali oceniania dołączonej do testu konkursu.
  • Tytuły finalistów etapu wojewódzkiego Konkursu uzyskują uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego.
  • Laureatami etapu wojewódzkiego Konkursu zostaje pięciu uczniów spośród finalistów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Rozwiązywanie testu rozpocznie się o godz. 10.00

Następnie odbędą się kolejne punkty programu (w załączeniu).

Bieżące informacje o Konkursie oraz materiały zamieszczone są  na stronach:
zsi1.internetdsl.pl oraz jp2podlasie.com.pl

Organizatorem etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” na terenie województwa podkarpackiego jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, ul. Ignacego Łukasiewicza 31, 38-457 Zręcin (gm. Chorkówka, powiat krośnieński), gimnazjumzrecin@poczta.onet.pl  tel. 13 42 214 14, fax 13 3016 12 45, osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Rucyk – tel. 661 437 948

Koordynator wojewódzki Konkursu:
Pani Iwona Bereś – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 867 11 18, iberes@ko.rzeszow.pl

Załączniki:

1/ Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina

2/ Ramowy program dnia konkursu