13 lutego 2018

Głosujmy na Ogólnopolską Sieć Edukacyjną

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że rządowy program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został zgłoszony do udziału w międzynarodowym konkursie Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego – World Summit of the Information Society, organizowanym przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną. Już samo znalezienie się w gronie finalistów konkursu będzie promocją działań na rzecz podniesienia jakości edukacji w Polsce, a zdobycie nagrody niewątpliwie wpłynie na postrzeganie Polski jako pioniera innowacyjnych rozwiązań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o upowszechnianie informacji o zgłoszeniu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej do konkursu oraz możliwości oddania głosu do 18 lutego br.

Dodatkowo informuję, że aby głos był ważny, należy zagłosować na projekty w każdej z 18 kategorii konkursowych (OSE należy do kategorii C1). Kolejnym polskim projektem biorącym udział w konkursie, jest przynależna do kategorii C4 kampania na rzecz wsparcia umiejętności programowania uczniów klas podstawowych, realizowana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod nazwą „Koduj z UKE”.

Głosować można bezpośrednio pod linkiem: https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2018/ tworząc uprzednio konto na stronie internetowej International Telecommunications Union.

Załączam również krótką instrukcję głosowania, stworzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Z poważaniem
Alina Teresa Sarnecka
Dyrektor
Departament Podręczników, Programów i Innowacji

Jak głosować – plik *.pdf >>