5 grudnia 2017

III Kongres Mediatorów Szkolnych

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 grudnia 2017 r.  odbędzie się III Kongres Mediatorów Szkolnych “TUŻ PRZED FALĄ” (program w załączeniu), na który serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Mediacje są alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów, dającym jej uczestnikom szansę wypracowania porozumienia. Prowadząc mediację na gruncie szkoły unikamy niejednokrotnie eskalacji konfliktu, a w konsekwencji dajemy możliwości rozwiązana sporu i zawarcia ugody, która satysfakcjonuje wszystkie strony sporu. Mediacje dają możliwość powrotu do normalnego życia, koncentrują się na przyszłości, na odbudowaniu dobrych relacji między stronami.

Kongres jest okazją do zdobycia wiedzy i wzbogacenia umiejętności nt. mediacji szkolnych oraz rówieśniczych, wymiany doświadczeń, spotkania się z osobami, mającymi praktyczne doświadczenia w zakresie mediacji i negocjacji.

W Kongresie weźmie również udział młodzież już przeszkolona w zakresie rozwiązywania sporów rówieśniczych, która będzie mogła podzielić się swym doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami spotkania.

Zgłoszenia na Kongres proszę przesłać do 07.12.2017 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres:  w.palka@wp.pl  lub  m.zalesny@ko.rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji – Wiesław Pałka (tel: 695899794)