12 stycznia 2018

Informacja o badaniach PISA

 Rzeszów, 2018-01-12

WiJ.0440.14.2017

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół

Uprzejmie informuję, że w okresie od marca do kwietnia 2018 r. odbędzie się w Polsce siódma edycja badania głównego Międzynarodowego Programu oceny wiedzy i umiejętności uczniów, który znany jest jako PISA (Programme for International Student Assesment), które sprawdza jak młodzież jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia. Badanie w Polsce przeprowadzi Instytut Badań Edukacyjnych. Obejmie ono 228 wylosowanych gimnazjów, 15 szkół podstawowych i 15 szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski, w tym również z województwa podkarpackiego.

Badanie PISA jest realizowane od 2000r., w cyklach trzyletnich. i obejmuje uczniów w wieku 15 lat z różnych krajów świata. Zwracam się do Państwa z prośbą o życzliwe podejście do realizacji tego badania. Sprawą kluczową dla powodzenia badania jest uczestnictwo w nim wszystkich wylosowanych szkół. Do udziału uczniów w badaniu wymagana jest zgoda rodziców. Podkreślam, iż upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów) oraz międzynarodowym. W gestii dyrekcji szkół pozostaje decyzja, czy będą udostępniać wiedzę o swoim uczestnictwie w badaniu PISA czy też nie.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch