5 czerwca 2018

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018.

WiJ.535.4.2018                                                                                                            Rzeszów, 5.06.2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,

w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie działań informacyjnych w ramach przyjętego przez Radę Ministrów Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018.

W ramach tych działań proszę, aby w okresie przedwakacyjnym przeprowadzono w szkołach godziny wychowawcze poświęcone zjawisku handlu ludźmi. Realizacja działań w obszarze tej tematyki wpłynie na podniesienie świadomości i poprawienie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej wyjeżdzającej uczyć się lub pracować za granicę.

Wszelkie informacje związaną z przestępstwem handlu ludźmi, jego najbardziej rozpowszechnionymi formami, możliwościami uzyskania pomocy w Polsce i za granicą oraz środkami ostrożności w tym zakresie publikowane są na stronie internetowej www.handelludzmi.eu. Są tam dostępne materiały edukacyjne (m. in. gotowy scenariusz zajęć, komiks, ulotki, filmy).


Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch