12 stycznia 2018

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018 – dodatkowa informacja MEN

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2018-01-12

WiJ.0440.1.2018

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych przedszkoli
oraz
publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych
województwa podkarpackiego

 

Poniżej podaję dodatkowe informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wypełniania arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół:

  1. Przeprowadzenie naboru do szkoły na rok szkolny 2017/2018 nie jest warunkiem wypełnienia arkusza monitorowania.

Jeśli do szkoły uczęszczają uczniowie z wcześniejszych naborów – szkoła wypełnia arkusz. Arkusz wypełniają szkoły, do których uczęszczają uczniowie.

  1. W przypadku szkół niepublicznych, w których nie ma arkusza organizacyjnego szkoły na pytanie: Czy godziny na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały uwzględnione w arkuszu organizacji szkoły? Należy udzielić informacji NIE, a w wyjaśnieniach wskazać: Szkoła niepubliczna nie opracowuje arkusza.

Jednocześnie przypominam, że badanie funkcjonowania w szkołach wprowadzonych od 1 września 2017 r. rozwiązań dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się za pośrednictwem ankiet on-line wypełnianych przez dyrektorów w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.

Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty