29 grudnia 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018 – dodatkowa informacja MEN

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2017-12-29

WiJ.0440.13.2017

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych przedszkoli
oraz publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych
województwa podkarpackiego

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół.

Badanie funkcjonowania w szkołach wprowadzonych od 1 września 2017 r. rozwiązań dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbędzie się za pośrednictwem ankiet on-line wypełnianych przez dyrektorów w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.

Monitorowanie obejmie 100 % publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych. Będzie odbywać się w formie elektronicznej przez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełniają zamieszczony tam formularz, wcześniej dostępny w wersji tekstowej (w formacie .doc i .pdf) na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ankiety będą widoczne na platformie od dnia rozpoczęcia monitorowania, tj. od 2 stycznia 2018 r.

W załączeniu przesyłam dodatkową informację MEN dotyczącą wypełniania arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół.

Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty

Załączniki: Informacja MEN dotycząca wypełniania arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół >>