16 listopada 2018

Narady: procedury dokonania oceny pracy dyrektora, awans zawodowy – odwołane !

Narady zostają odwołane z uwagi na planowane przez MEN zmiany w przepisach.

Kuratorium  Oświaty
      w Rzeszowie

WiJ.585.77.2018                                                                                                           Rzeszów, 2018-11-08

Szanowni Państwo Dyrektorzy 
szkół i placówek publicznych i niepublicznych,
Przedstawiciele organów prowadzących
z województwa podkarpackiego

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Państwa w zakresie ponownego omówienia tematyki procedur dokonania oceny pracy dyrektora oraz zagadnień z zakresu awansu zawodowego, zapraszam Państwa na narady  dotyczące wyżej wymienionej tematyki. Uprzejmie proszę o przesłanie pytań, którymi jesteście Państwo zainteresowani lub macie z nimi problemy w celu skonkretyzowania wspomagania jakiego Państwo oczekujecie, na adres rgorka@ko.rzeszow.pl  

Program narad:

  1. Wprowadzenie
  2. Procedura dokonania oceny pracy dyrektorów szkół i placówek
  3. Zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
  4. Sprawy różne