30 października 2018

Obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W imieniu Wojewody Podkarpackiego zapraszam  dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców do aktywnego włączenia się w obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pierwsze wydarzenie –  Koncert Tadka Polkowskiego, pt. „Rap dla Niepodległej” odbędzie się w trzech terminach:

7 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, ul. l Sierpnia 9, sala widowiskowa;

8 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy, ul. Kościuszki 8, sala widowiskowa;

9 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w Auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego PWSZ w Sanoku,
ul. Mickiewicza 21.

Koncerty głównie skierowane są do młodzieży, dlatego uprzejmie proszę o poinformowanie uczniów  i   nauczycieli szkół.

Drugie wydarzenie – Piknik „Służymy Niepodległej” zorganizowany z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej, pod patronatem honorowym Ministra Mariusza Błaszczaka,  zaplanowany na 10 listopada 2018 r. na placu przy ul. Sanockiej w Przemyślu.

Inicjatywa MON będzie mieć zasięg ogólnopolski. W 16. miastach, odbędzie się jednocześnie plenerowe wydarzenie skierowane do wszystkich mieszkańców regionu. Rozpoczęcie pikniku planowane jest na godzinę 13.00 i obejmuje atrakcje zorganizowane we współpracy z zaproszonymi podmiotami, głównie służbami mundurowymi, które przygotują specjalne, promocyjne stoiska. Ponadto program obejmuje przemarsz pod Pomnik Orląt Przemyskich (planowany na godz. 16:15) 1 uroczysty  capstrzyk.  Zakończenie  planowane  jest  na  godz.   17.00.  

Do  tego wydarzenia również proszę o zaproszenie uczniów i gron pedagogicznych, w szczególności z przemyskich Szkół.

Trzecie  wydarzenie – „Noc Pamięci”, która odbędzie się 10 listopada 2018 r. od godz. 19:00 przy
19. pomnikach w Rzeszowie,
przy których zostaną zapalone znicze i złożone wiązanki kwiatów. Kulminacją tego wydarzenia będzie wspólne spotkanie się o godz. 19:30 na Rynku w Rzeszowie przy Pomniku Tadeusza Kościuszki, gdzie odbędzie się uroczyste złożenie wieńca, Apel Pamięci i salwa honorowa. W związku z tym również zwracam się z prośbą o zaproszenie Szkół, z terenu Rzeszowa, uczniów i gron pedagogicznych wraz z wyznaczeniem pocztów sztandarowych, które wzbogacą główną część uroczystości pod Pomnikiem T. Kościuszki.

Uczczone zostaną takie miejsca, jak:

 1. Tablica Orląt Lwowskich (Kościół Św. Krzyża, ul. 3 Maja),
 2. Tablice Pamiątkowe (Kościół Garnizonowy, ul. Reformacka),
 3. Kwatera Żołnierzy Września 1939 (Cmentarz Pobitno),
 4. Pomnik gen. Sikorskiego (Park Jedności Polonii z Macierzą),
 5. Tablica Żołnierzy AK i WiN (Bazylika oo. Bernardynów),
 6. Pomnik Ofiar Obozów Koncentracyjnych (Cmentarz Wilkowyja),
 7. Grób Cichociemnego mjr. Wacława Kopisto (Cmentarz Wilkowyja),
 8. Pomnik Pamięci Żołnierzy AK (ul. Szopena),
 9. Pomnik Żołnierzy Wyklętych (przy al. Cieplińskiego),
 10. Tablica Pamięci Więźniów Gestapo i UB (na bud. Komendy Miejskiej Policji),
 11. Tablica Solidarności (Kościół Fary),
 12. Tablica Wileńska (Kościół Fary),
 13. Pomnik Katyński (Cmentarz Pobitno),
 14. Tablica AK (ul. Batorego),
 15. Pomnik Jana Pawła II (ul. Marszałkowska),
 16. Tablica Pamięci 40 rzeszowian wywiezionych w I transporcie do Auschwitz (pl. Cichociemnych),
 17. Tablica Marszałka Józefa Piłsudskiego (ul. Jagiellońska),
 18. Tablica Pamięci Strzelców (ul. 3 Maja, na bud. Banku BP),
 19. Krzyż Ofiar Komunizmu (pl. Śreniawitów).
 20. Pomnik Tadeusza Kościuszki (Rynek w Rzeszowie)

Aby podkreślić wyjątkowość roku 2018, ww. wydarzenia zaplanowano tak, by w dniu Narodowego Święta Niepodległości uczucia patriotyczne były w nas rozbudzone, a w podkarpackich miejscach pamięci płonęły symboliczne znicze. To wdzięczność i pamięć za polski listopad 1918 r., który był efektem długotrwałych działań środowisk niepodległościowych podejmowanych od końca XVIII w., powstań narodowych w XIX w. oraz walk Polaków w I wojnie światowej. Nocą 10 listopada
w Rzeszowie
w każdym miejscu pamięci wystawiony zostanie posterunek honorowy żołnierzy
21 BSP, 3 PBOT i harcerzy z pochodniami. W 20. miejscach pamięci wieńce, wiązanki kwiatów i znicze złożą dowódcy i szefowie jednostek wojskowych oraz pozostałych służb mundurowych, przedstawiciele władz regionu, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, harcerze oraz mam nadzieję dzieci i młodzież z podkarpackich szkół i mieszkańcy województwa podkarpackiego.

Poza wspomnianymi trzema wydarzeniami proszę także o zachęcenie środowiska szkolnego do udziału w głównych obchodach 11 listopada, a w szczególności do inicjatywy odśpiewania „Hymnu dla Niepodległej”, który w całej Polsce rozbrzmi w samo południe.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch