4 grudnia 2017

Szkolenie dla dyrektorów: Wsparcie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w zarządzaniu szkołą. Zarządzanie w praktyce.


Rzeszów, 2017-12-04

 WiJ.585.66.2017

 

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
województwa podkarpackiego

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaprasza Państwa Dyrektorów przedszkoli, szkół/placówek do udziału w pt „Wsparcie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w zarządzaniu szkołą. Zarządzanie w praktyce”

Cele szkolenia:

  1. zwiększenie kompetencji i efektywności pracy dyrektorów szkół zgodnie z przepisami prawa oświatowego;
  2. przybliżenia zagadnień związanych z zarządzaniem szkołą;
  3. doskonalenie umiejętności sprawowania nadzoru pedagogicznego ukierunkowanego na wzroście jakości pracy szkoły/placówki;
  4. wymiana doświadczeń.

Szkolenie odbędzie się w dwóch częściach:
I część – dla dyrektorów, którzy są powołani na I kadencję i po raz pierwszy pełnią funkcję dyrektora.
II część – dla dyrektorów pełniących funkcję dłużej niż 1 kadencję – nabór w I kwartale 2018 r.

W szkoleniu będą mogli wziąć udział wszyscy chętni dyrektorzy przedszkoli, szkół/placówek. Szkolenie będzie kontynuowane w 2018 r. 

I część szkolenia dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek – 2017 r.

Zapraszam dyrektorów do udziału w I część szkolenia, która  odbędzie się:
15 grudnia 2017 r. w godzinach 9. 00 – 12.30
w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie,  ul. Witolda 11A.

Rejestracja uczestników  

Prosimy o zgłaszanie się do dnia 8 grudnia 2017 r. za pomocą elektronicznego formularza.

Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł wziąć udział w pracy dwóch różnych grup dyskusyjnych, wskazanych podczas uzupełnienia formularza zgłoszeniowego.

Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z obecnością na konferencji.

W sytuacji rezygnacji z uczestnictwa proszę o poinformowanie do dnia 12 grudnia 2017 r. – e-mail: mkielbon@ko.rzeszow.pl

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Program konferencji
8.30 – 9.00  Rejestracja uczestników
9.00 – 9.10  Otwarcie konferencji – Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty
9.10 – 9.30 Sesja wprowadzająca, abstrakty wystąpień moderatorów grup dyskusyjnych.
9.30 – 10.30  Grupy dyskusyjne (do wyboru)

  1. „10 błędów popełnionych przez dobrych dyrektorów”.
  2. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły, w tym sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej.
  3. Kwalifikacje zawodowe nauczyciela, awans zawodowy.
  4. Współpraca dyrektora szkoły z placówkami wspomagającymi pracę nauczycieli, w szczególności z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.00 Grupy dyskusyjne (do wyboru)- jak powyżej.
12.00 – 12.20 Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Logowanie do formularza >>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+