4 kwietnia 2018

Szkolenie: Szkoła ćwiczeń. Zarządzanie dla dyrektorów.

WiJ.585.24.2018                                                                               Rzeszów, 2018-03-23

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki,
Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,
Przedstawiciele szkół wyższych,
Pracownicy placówek wspierających pracę szkół
– z terenu województwa podkarpackiego.

 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w 2-modułowym szkoleniu:

I MODUŁ:

„Szkoły ćwiczeń w województwie podkarpackim – od modelu do projektu”.

II MODUŁ:

Wsparcie dyrektorów szkół i placówek w zarządzaniu szkołą. Zarządzanie
w praktyce” –
(III część szkolenia).

Szkolenie  odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w budynku Instytutu Teologiczno – Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a.

Cele szkolenia:

  1. przedstawienie możliwości przystąpienia do projektu konkursowego dotyczącego tworzenia Szkół ćwiczeń w województwie podkarpackim,
  2. zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego w zakresie szkolnictwa zawodowego,
  3. przybliżenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, zarządzaniem sytuacją kryzysową w szkole,
  4. zwiększenie kompetencji i efektywności pracy dyrektorów szkół zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
  5. wymiana doświadczeń.

UCZESTNICY KONFERENCJI:

I MODUŁ: „Szkoły ćwiczeń w województwie podkarpackim – od modelu do projektu” – dla:

– Przedstawicieli organów prowadzących szkoły,
– Państwa Dyrektorów szkół i placówek,
– Przedstawicieli szkół wyższych,
– Pracowników placówek wspierających pracę szkół.

II MODUŁ: „Wsparcie dyrektorów szkół i placówek w zarządzaniu szkołą.

Zarządzanie w praktyce” – III część szkolenia.

Grupy dyskusyjne (do wyboru)

A. Zmiany w szkolnictwie zawodowym – dla:

–   Przedstawicieli organów prowadzących szkoły zawodowe,
–   Państwa Dyrektorów szkół zawodowych.

B. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zarządzanie sytuacją kryzysową w szkole – dla:

–   Przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki,
–   Państwa Dyrektorów szkół i placówek,
–   Pracowników placówek wspierających pracę szkół

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ:

Prosimy o zgłaszanie się do 20 kwietnia 2018 r. za pomocą elektronicznego formularza.

Formularz zgłoszeniowy dla szkół >>

Przedstawicieli JST prosimy o wysłanie maila na adres: mkielbon@ko.rzeszow.pl – temat: “Szkoła ćwiczeń”. W mailu prosimy podać imię i nazwisko oraz grupę dyskusyjną: 1) Zmiany w szkolnictwie zawodowym 2) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zarządzanie sytuacją kryzysową w szkole. Prosimy wybrać jedną.

Wypełnienie i wysłanie formularza (maila) drogą elektroniczną jest jednoznaczne z obecnością na konferencji.
Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu.
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Program konferencji

09.30 – 10.00   Rejestracja uczestników.

10.00 – 10.20   Otwarcie konferencji – Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

10.20 – 12.00   I MODUŁ: „Szkoły ćwiczeń w województwie podkarpackim – od modelu do projektu” – Pani Agnieszka Pietryka, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Kierownik Projektu Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń.

12.00 – 12.20   Abstrakty wystąpień moderatorów grup dyskusyjnych.

12.20 – 12.50   Przerwa kawowa

12.30 – 13.30   II MODUŁ: „Wsparcie dyrektorów szkół i placówek w zarządzaniu szkołą. Zarządzanie w praktyce” – III część szkolenia.

Grupy dyskusyjne (do wyboru)

  1. Zmiany w szkolnictwie zawodowym
  2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zarządzanie sytuacją kryzysową w szkole

13.30 – 14.00   Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

WAŻNE INFORMACJE

Od 2017 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt pozakonkursowy (koncepcyjny) „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” – z udziałem 15 szkół z województwa mazowieckiego. Główny cel projektu to przygotowanie założeń prawno-organizacyjnych i finansowych szkół ćwiczeń, a także zaproponowanie przykładowych form i metod pracy umożliwiających utworzenie i prowadzenie szkoły jako szkoły ćwiczeń.

Realizacja projektu (pozakonkursowego) kończy się w czerwcu 2018 roku.

Wkrótce planuje się wdrożenie projektu konkursowego, który będzie realizowany do 2020 roku – z udziałem 2 szkół ćwiczeń z każdego województwa oraz 14 szkół współpracujących,
w tym co najmniej 2 szkół z terenów  wiejskich lub wiejsko – miejskich.

Szkoły ćwiczeń w województwie będą współpracować z akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli lub poradnią psychologiczno – pedagogiczną lub biblioteką pedagogiczną oraz z uczelnią wyższą.

Do aplikowania uprawniony zostanie organ prowadzący, dlatego ważne jest, aby przedstawiciele organu posiadali informację na temat szkół ćwiczeń i chcieli je wspierać
i rozwijać na swoim terenie.

Realizacja projektu przez 1 szkołę ćwiczeń będzie prawdopodobnie odbywać się w partnerstwie z 7 innymi szkołami.

W Szkole ćwiczeń powstaną 4 pracownie przedmiotowe: matematyczna, przyrodnicza, językowa i komputerowa.

Dodatkowych informacji udzielają:

I MODUŁ – Pani Iwona Bereś, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 867 11 18,

II MODUŁ – Pani Mariola Kiełboń, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 867 11 19.


Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch