21 czerwca 2018

Wojewódzki Konkurs “Nauczyciel wychowujący do wartości”

Szkoła powinna stawać się kuźnią cnót społecznych
Tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi.

św. Jan Paweł II

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu “Nauczyciel wychowujący do wartości”

P.1

Organizatorem konkursu Nauczyciel wychowujący do wartości zwany dalej konkursem jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

P.2

Celem konkursu jest:

  1. a) inspirowanie nauczycieli do działań w trosce o prawidłowy rozwój młodego pokolenia,
  2. b) wyłonienie nauczycieli, którzy poprzez swoje cechy osobowe, działalność społeczną i zawodową, stanowić będą wzór godny do naśladowania,
  3. c) promowanie przedsięwzięć i działań nauczycieli, wspomagających budowanie postaw patriotycznych wśród wychowanków i kształtowanie tożsamości narodowej młodych Polaków,
  4. d) upowszechnienie indywidualnych pomysłów nauczycieli, dotyczących wychowania, w tym wychowania do wartości, patriotycznego i obywatelskiego.

 

Pełna treść regulaminu – plik MS Word

Wniosek – plik MS Word

Klauzula Informacyjna Kuratorium Oświaty W Rzeszowie – plik MS Word