28 grudnia 2017

Wychowanie komunikacyjne

                  

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

ZEK.5533.29.2018                                                                                       Rzeszów, 2018-12-28

 

Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
w województwie

 

Szanowni Państwo,

kształtowanie bezpiecznych zachowań oraz ochrona uczestników ruchu drogowego są niezwykle ważne zarówno w życiu codziennym jak i w procesie kształcenia i wychowania uczniów. Wychowanie komunikacyjne w szkołach jest obowiązkowe, a uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową. Zagadnienia z wychowania komunikacyjnego, w tym dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym są uwzględniane w treściach nauczania różnych obszarów nauczania. Z uwagi na szczególną ważność tego zagadnienia Podkarpacki Kurator Oświaty, wychodząc naprzeciw wymaganiom nowej podstawy programowej w zakresie wychowania komunikacyjnego, wspólnie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie proponuje nauczycielom techniki szkolenie obejmujące zagadnienia wychowania komunikacyjnego. Program szkolenia został opracowany wspólnie z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w województwie, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i Polskim Związkiem Motorowym w Rzeszowie.

Pełną informacje o terminach i programie szkolenia można uzyskać na stronie internetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli pod adresem www.pcen.pl oraz pod telefonem 17 853 49 97 wew. 40 (pok. 303) u Pana Romana Zycha.

 

Z poważaniem

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch