10 listopada 2017

Zaproszenie na seminaria branżowe – partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

                                                                                                              Rzeszów, 2017-11-10

WiJ. 552.30.2017

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy 
szkół prowadzących kształcenie zawodowe
z województwa podkarpackiego

 

Uprzejmie proszę o przekazanie środowisku pracodawców, z którymi współpracują Państwa szkoły lub z którymi planowane jest nawiązanie współpracy zaproszenia do udziału w cyklu seminariów branżowych, które odbywają się od października 2017 r. do stycznia 2018 r.

Zaproszenie do udziału w seminariach branżowych kierowane jest szczególnie do Pracodawców różnych branż. Podczas spotkań − z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, ministerstw właściwych dla danych zawodów, pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej − odbywać się będą dyskusje nad kierunkami rozwoju danej branży, danego zawodu, zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców. Wśród poruszanych zagadnień pojawią się kluczowe kwestie związane z tym, w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów. Chcemy dowiedzieć się, jakie pojawiają się główne problemy dotyczące funkcjonowania danej branży, jakie są jej potrzeby.

Seminaria branżowe realizowane są przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, którego celem jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Działania te realizowane są przy współpracy z pracodawcami oraz innymi partnerami społecznymi. W ramach projektu – z udziałem wielu przedstawicieli pracodawców, stowarzyszeń branżowych oraz organizacji pracodawców – opracowywane są podstawy programowe kształcenia w zawodach, suplementy do dyplomów, ścieżki rozwoju zawodowego, a także inne dokumenty programowe.

Projekt, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i finansowany z funduszy Unii Europejskiej, podzielony został na trzy etapy:

Etap 1: Forum partnerów społecznych
Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy
Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy.

HARMONOGRAM SEMINARIÓW BRANŻOWYCH

 • 17−18 października 2017 r., (wtorek−środa), Warszawa, branża: skórzano-obuwnicza i włókienniczo- odzieżowa;
 • 24−25 października 2017 r., (wtorek−środa), Warszawa, branża: transportowo-spedycyjno-logistyczna;
 • 6−7 listopada 2017 r., (poniedziałek-wtorek), Warszawa, branża: ekonomiczno-administracyjno-biurowa i poligraficzno-fotograficzna;
 • 14−15 listopada 2017 r., (wtorek-środa), Poznań, branża: leśno-ogrodnicza i rolno-hodowlana;
 • 21−22 listopada 2017 r., (wtorek-środa), Warszawa, branża: drzewno-meblarska i chemiczno-ceramiczno-szklarska;
 • 28−29 listopada 2017 r., (wtorek-środa), Warszawa, branża: ochrony zdrowia i pomocy społecznej i ochrony oraz bezpieczeństwa osób i mienia;
 • 5−6 grudnia 2017 r., Wrocław, (wtorek-środa), branża: teleinformatyczna oraz elektryczno-elektroniczna i energetyczna;
 • 11−12 grudnia 2017 r., Warszawa, (poniedziałek−wtorek), branża: teleinformatyczna oraz elektryczno-elektroniczna i energetyczna;
 • 9−10 stycznia 2018 r., (wtorek−środa), Poznań, branża: mechaniczna − budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych i mechaniczna − mechanika precyzyjna oraz motoryzacyjna;
 • 16−17 stycznia 2018 r., (wtorek-środa), Katowice, branża: górniczo-wiertnicza
  i hutniczo-odlewnicza;
 • 23−24 stycznia 2018 r., (wtorek-środa), Warszawa, branża: drogowa i inżynieryjno-instalacyjna oraz budowlana. 

Szczegóły projektu oraz formularze zgłoszeniowe i szczegółowy harmonogram seminariów znajdują się:

–  na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji:

   https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/partnerstwo/7802-zaproszenie-na- seminaria-bran%C5%BCowe

 – na stronie MEN:

https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/seminaria-branzowe

Małgorzata Rauch         
Podkarpacki Kurator Oświaty