31 stycznia 2018

Zarządzenie Kuratora w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Nr 1/2018
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2018/2019 w województwie podkarpackim.

Pełna treść zarządzenia – plik *.pdf

Załącznik nr 1 – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjum, na rok szkolny 2018/2019 na terenie województwa podkarpackiego

Załącznik nr 2 – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 na terenie województwa podkarpackiego

Załącznik nr 3 – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019 na terenie województwa podkarpackiego