12 października 2017

Program szkoleniowy „Ekspert Wspomagania”

 

Program realizowany ze  środków przyznanych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
w parterstwie:
BRAS Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej  i NODN,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,
Nauczyciel  XXI,
Era Ewaluacji i NODN Edukacja bez Granic

Jak wygląda proces szkoleniowy?

Na pierwszym etapie będziemy pracować głównie na sali szkoleniowej. Jako uczestnik programu weźmiesz udział w trzech trzydniowych zjazdach.

Na pierwszym zjeździe zajmiemy się: zagadnieniami związanymi z procesem uczenia się, kompetencjami kluczowymi, modelem kompleksowego wspomagania szkół, doskonaleniem umiejętności [facylitacji ] pracy z grupą [np. jak reagować w sytuacjach trudnych, praca z oporem grupy], sposobami przeprowadzania zmian w szkole. Pracować będziemy na praktycznych przykładach metodami warsztatowymi. Na tym zjeździe dokonasz wyboru dwóch z pośród pięciu obszarów związanych z kompetencjami kluczowymi :

  • nauczanie poprzez eksperymentowanie,
  • kształtowanie postaw
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii,
  • matematyczno – przyrodniczych,
  • porozumiewania się w językach obcych,

Na drugim i trzecim zjeździe pogłębisz wiedzę w zakresie metod, sposobów, narzędzi wspierających rozwój kompetencji kluczowych u uczniów w wybranych przez siebie obszarach.

Każdy zjazd trwa 24 godziny. Zaczyna się we czwartek o godzinie 12.00, kończy w sobotę o godzinie 14.00. Szkolenia stacjonarne prowadzone będą w następujących terminach:

Uzupełnieniem szkoleń stacjonarnych będzie udział w 20-godzinnym kursie e-learningowym.

Etap ten zakończy się w grudniu 2017.

Na drugim etapie programu zdobytą wiedze i umiejętności zastosujesz wspomagając trzy wybrane przez siebie placówki. Otrzymasz wsparcie ekspertów w formie indywidualnych konsultacji oraz uczestnictwa w sieci współpracy. Etap ten potrwa od stycznia 2018 do lutego 2019 r.

Co zyskasz?

  • Przygotowanie formalne i merytoryczne do roli konsultantki/trenerki/doradcy udzielającej wsparcia placówkom oświatowym zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego(uzyskasz zaświadczenia ukończenia 92 godzin szkoleń wraz z Dyplomem TRENERA WSPOMAGANIA PO WER).
  • Możliwość podjęcia stałej współpracy w roli trenerki/doradcy/konsultantki z instytucjami wspomagania szkół i placówek oświatowych. Rozwiniesz umiejętności pracy z grupą.
  • Zdobędziesz lub pogłębisz doświadczenia w prowadzeniu wspomagania dla szkół i placówek oświatowych w kontekście zmian zmierzających do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów na każdym szczeblu edukacyjnym.
  • Uzyskasz możliwość profesjonalnego rozwoju i wymiany doświadczeń.

Jak się zapisać?

Na szkolenie można się zapisać klikając link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/j26IG8eb8AwdjGZQ2

Osobom zainteresowanym udzielimy dodatkowych informacji. Można do nas napisać: szkolenia@eraewaluacji.pl lub zadzwonić  między  9.00 a  17.00, tel. 785 788 384.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 28.09.2017 DLA PIERWSZE GRUPY I DO 24.10.2017 DLA DRUGIEJ GRUPY. Osoby, które zapiszą się jako pierwsze, będą mogły wybrać  dogodne terminy szkoleń.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+