5 grudnia 2018

Szkolenie „Innowacje w edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczej”

Oddział Okręgowy NBP w Rzeszowie zaprasza na szkolenie dla nauczycieli przedsiębiorczości, WOS-u i innych specjalizacji pt. „Innowacje w edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczej” w dniu 10 grudnia 2018 r. w Oddziale Okręgowym NBP w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 12 o godz. 8.30.

Zgłoszenia przyjmowane są WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na adres:

monika.mularz-dobrowolska@nbp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dane nauczyciela, pełną nazwę szkoły, adres do korespondencji e-mail i ewentualnie telefon do kontaktu.

Na zgłoszenia Państwa czekamy do 7 grudnia br.

Wszelkich informacji nt. warsztatów udziela: Monika Mularz-Dobrowolska, tel. 22 181 72 38 lub 693 400 621.

Agenda szkolenia „Innowacje w edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczej”:

  • trener: Oktawia Gorzeńska
  • czas trwania szkolenia: 7 godz.
  • do kogo skierowane jest szkolenie: kierujemy je do nauczycieli szkół podstawowych klas 7 i 8, a także szkół ponadpodstawowych. W szkoleniu uczestniczyć mogą nauczyciele różnych przedmiotów, m.in. WOS, historia, Doradztwo zawodowe, Podstawy przedsiębiorczości, ale także nauczyciele, którzy np. prowadzą w swoich szkołach koła wolontariatu lub pracują z uczniami metodą projektową. Ofertę szkolenia kierujemy do wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką edukacji ekonomicznej.
  • liczba uczestników: w szkoleniu może brać udział od 10 do 25 nauczycieli. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych zostanie wyznaczony inny termin szkolenia.

Planowane ramy szkolenia:

8.30-10.00 – cz. I – Innowacje-inspiracje  z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej z Polski, Finlandii i Singapuru – w tym kontekst prawny innowacji w polskiej szkole, w tym przykłady projektów, m.in. wyścigu przedsiębiorczości z Finlandii, symulacji biznesowych z Polski i Finlandii (Me&my city), a także projektów ekonomicznych z Singapuru.  Zaprezentowane innowacje będą dzieliły się na te, które można realizować we współpracy z innymi instytucjami, a także te mniej złożone, a wynikające z potrzeb środowiska.

10.30 – 12.30 – cz. II – O wartości talentów, kompetencji i zasobów –  jak wspomagać uczniów w planowaniu kariery zawodowej – canva na lekcjach przedsiębiorczości – zapoznanie z metodą i praca warsztatowa z jej wykorzystaniem.  Canva to doskonałe narzędzie do definiowania swoich zasobów, a także planowania przedsięwzięć – celowości,   refleksji nad możliwościami, a także spodziewanymi trudnościami oraz pokazaniu szerokiej perspektywy działań.

12.30-13.30 – Obiad

13.30-15.15 – cz. III – Kompetencje i zawody przyszłości – o tym, jakie  metody wspomagają rozwijanie umiejętności potrzebnych na rynku pracy – przedstawienie przykładów i możliwości, jakie dają metody aktywizujące, problemowe, nowe technologie, a także  praca projektowa. Wszystko będzie ukazane w szerokim kontekście edukacyjnym w szkole – możliwościach interdyscyplinarnych projektów, działania w ramach lekcji.

Podsumowanie warsztatów.

Serdecznie zapraszamy!