13 lutego 2018

Szkolenie “Wsparcie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w zarządzaniu szkołą. Zarządzanie w praktyce”

Rzeszów, 2018-02-12

WiJ.585.12.2018

 

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
województwa podkarpackiego 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaprasza Państwa Dyrektorów przedszkoli, szkół/placówek do udziału w II części szkolenia:

Wsparcie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w zarządzaniu szkołą. Zarządzanie w praktyce”

Szkolenie  odbędzie się 28 lutego 2018r. w godzinach 9. 00 – 12.30 w budynku Instytutu Teologiczno – Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a.

Uczestnikami szkolenia będą dyrektorzy pełniący funkcję dłużej niż 1 kadencję.

Cele szkolenia:
a) zwiększenie kompetencji i efektywności pracy dyrektorów szkół zgodnie z przepisami prawa oświatowego;
b) przybliżenia zagadnień związanych z zarządzaniem szkołą;
c) doskonalenie umiejętności sprawowania nadzoru pedagogicznego ukierunkowanego na wzroście jakości pracy szkoły/placówki;
d) wymiana doświadczeń.

Rejestracja uczestników

Niestety zakończyliśmy rekrutacje na szkolenie.

Prosimy o zgłaszanie się do dnia 16 lutego 2018 r. za  pomocą elektronicznego formularza.

Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł wziąć udział w pracy dwóch różnych grup dyskusyjnych, wskazanych podczas uzupełnienia formularza zgłoszeniowego.

Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z obecnością na konferencji.

W sytuacji rezygnacji z uczestnictwa proszę o poinformowanie do dnia 20 lutego 2018 r. – e-mail: mkielbon@ko.rzeszow.pl

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Program konferencji

8.30-9.00  Rejestracja uczestników
9.00 – 9.10  Otwarcie konferencji – Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty
9.10 – 9.30 Sesja wprowadzająca, abstrakty wystąpień moderatorów grup dyskusyjnych.
9.30 – 10.30  Grupy dyskusyjne (do wyboru)

  1. „10 błędów popełnionych przez dobrych dyrektorów”.
  2. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły, w tym sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej.
  3. Kwalifikacje zawodowe nauczyciela, awans zawodowy.
  4. Współpraca dyrektora szkoły z placówkami wspomagającymi pracę nauczycieli,
    w szczególności z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.00 Grupy dyskusyjne (do wyboru)- jak powyżej.
12.00 – 12.20 Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Logowanie do elektronicznego formularza zgłoszeń >>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+