11 września 2018

II Konferencja Wojewódzka pt. “Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji Wojewódzkiej pt. “Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”, która odbędzie się w dniu 12 października br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godz. 10:00 – 14:00.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wspólnie z Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL i Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. Przedsięwzięcie ma charakter międzyinstytucjonalny i poświęcone jest problematyce przemocy w rodzinie oraz cyberprzemocy. Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, pedagogów, pracowników socjalnych oraz policjantów. Tematyka konferencji podyktowana jest potrzebą zintensyfikowania działań mających na celu identyfikację, diagnozę i zwalczanie przypadków przemocy wobec dzieci w województwie podkarpackim.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pożądanym jest, aby z danej placówki oświatowej wziął udział jeden przedstawiciel.

Program konferencji dostępny w załacznikach.

Zapisy odbywają się za pomocą formularza rejestracyjnego on-line dostępnego pod adresem http://ko.rzeszow.pl/bazy/ankiety/szkoly/ankieta10 gdzie dyrektorzy szkół/placówek rejestrują odpowiednią osobę. Loginy i hasła są takie same jak do RSIO.

Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Załączniki