21 czerwca 2018

Konkurs „Złoty Prym” Podkarpackiego Kuratora Oświaty – zgłoszenia do 29 czerwca 2018 r.

„Złoty Prym” zwany dalej nagrodą przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty szkołom z terenu województwa podkarpackiego wyłonionym w drodze konkursu. Nagrodę stanowi statuetka „Złoty Prym” przyznawana  jednej szkole dla każdego z typów:

  • przedszkole,
  • szkoła podstawowa,
  • ­samodzielne gimnazjum (do roku 2019/2020),
  • szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa
  • placówka oświatowa

Wnioski należy składać do Podkarpackiego Kuratora Oświaty do 29 czerwca 2018 r. w wersji papierowej (opieczętowane oryginały) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (kancelaria pokój 113a) z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Złoty Prym”

Osoby do kontaktu – wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

  1. Iwona Bereś – tel. 17 867 11 18
  2. Mariola Kiełboń – tel. 17 867 11 19

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

W załączeniu:
1/ REGULAMIN przyznawania przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty nagrody „Złoty  Prym”- II edycja, rok szkolny 2017/2018
2/ WNIOSEK o udział szkoły w Konkursie „ Złoty Prym” Podkarpackiego Kuratora Oświaty – II edycja, rok szkolny 2017/2018