7 grudnia 2017

Konkurs „Papież Słowianin” – zgłoszenia

Przypominamy o dopełnieniu obowiązku zgłoszenia udziału uczniów klas gimnazjalnych w Konkursie – § 4 regulaminu konkursu (arkusz zgłoszenia – http://www.kuratorium.lodz.pl/rodzice-i-uczniowie/konkurs-papiez-slowianin). Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 grudnia 2017 r.

Zgłoszenia (w wersji papierowej) należy przekazać do Kuratorium Oświaty (ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem „Papież Słowianin”) po uzyskaniu zgody rodziców na opublikowanie danych osobowych dzieci.

Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres rgorka@ko.rzeszow.pl, jako plik tekstowy zawierający nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz imiona i nazwiska nauczycieli-opiekunów). Proszę nie przesyłać skanów druku zgłoszenia!

koordynator wojewódzki
Rafał Górka
tel. 17 867 11 02