20 kwietnia 2018

Ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Rzeszów, 2018-04-20

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Drodzy Uczniowie

W załączeniu zostały podane ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”.

Zgodnie z § 7 pkt. 4 regulaminu, wojewódzkie komisje konkursowe kwalifikują do IV etapu ogólnopolskiego nie więcej niż 2 uczniów z każdego typu szkół z największą liczbą zdobytych punktów. Natomiast w przypadku równej liczby zdobytych punktów przez więcej niż 2 uczestników o zakwalifikowaniu decydują:

1) wyniki osiągnięte w II etapie rejonowym;

2) jeśli i te wyniki okażą się takie same, to decydują wyniki uzyskane na I etapie szkolnym;

3) jeśli i one nie dają rozstrzygnięcia, wówczas wojewódzka komisja konkursowa przeprowadza dogrywkę w formie indywidualnej rozmowy.

Dodatkowo, Komitet Organizacyjny Konkursu zakwalifikuje do etapu centralnego nie więcej niż 10 uczestników (do 5 ze szkoły podstawowej i do 5 z gimnazjum), którzy osiągną na etapie wojewódzkim największą liczbę zdobytych punktów, a nie uzyskają bezpośredniej kwalifikacji.

Uczestnicy konkursu ze szkół podstawowych mogli uzyskać z testu maksymalnie 45 pkt. (80% – 36 pkt., 60% – 27 pkt.), natomiast gimnazjaliści mogli uzyskać maksymalnie 49 pkt. (80% – 39 pkt., 60% – 29 pkt.).

Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy na etapie wojewódzkim uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Finalistami zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 60 % punktów.

Do przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej wpłynęło 10 odwołań od uzyskanych wyników. Po ponownej weryfikacji prac nastąpiła zmiana punktacji 9 uczestnikom konkursu.

Do etapu ogólnopolskiego kwalifikuje się po dwóch uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca.

Ostateczne wyniki – konkurs “Losy …” – szkoły podstawowe

Ostateczne wyniki – konkurs “Losy …” – gimnazja