6 kwietnia 2018

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…

Rzeszów, 2018-04-06

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                               
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Drodzy Uczniowie

 

W załączeniu zostały podane wyniki etapu wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”.

Zgodnie z § 7 pkt. 4 regulaminu, wojewódzkie komisje konkursowe kwalifikują do IV etapu ogólnopolskiego nie więcej niż 2 uczniów z każdego typu szkół z największą liczbą zdobytych punktów. Natomiast w przypadku równej liczby zdobytych punktów przez więcej niż 2 uczestników o zakwalifikowaniu decydują:

1) wyniki osiągnięte w II etapie rejonowym;

2) jeśli i te wyniki okażą się takie same, to decydują wyniki uzyskane na I etapie szkolnym;

3) jeśli i one nie dają rozstrzygnięcia, wówczas wojewódzka komisja konkursowa przeprowadza dogrywkę w formie indywidualnej rozmowy.

Dodatkowo, Komitet Organizacyjny Konkursu zakwalifikuje do etapu centralnego nie więcej niż 10 uczestników (do 5 ze szkoły podstawowej i do 5 z gimnazjum), którzy osiągną na etapie wojewódzkim największą liczbę zdobytych punktów, a nie uzyskają bezpośredniej kwalifikacji.

Uczestnicy konkursu ze szkół podstawowych mogli uzyskać z testu maksymalnie 45 pkt. (80% – 36 pkt., 60% – 27 pkt.), natomiast gimnazjaliści mogli uzyskać maksymalnie 49 pkt. (80% – 39 pkt., 60% – 29 pkt.).

Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy na etapie wojewódzkim uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Finalistami zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 60 % punktów.

Uczestnicy oraz ich opiekunowie i rodzice mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania, w czasie siedmiu dni roboczych od ogłoszenia wyników.

Zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac składa się w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczącego wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej (Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów).

Prace będą udostępniane w kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pok. Nr 113a w dniach od 9-13 kwietnia br. Proszę o wcześniejszy kontakt z Kuratorium w celu umówienia się na przeglądnięcie prac (tel. 17 867 1142).

Ostateczne wyniki oraz wykaz osób zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego zostaną opublikowane po etapie odwoławczym.

Wyniki – szkoła podstawowa 

Wyniki – gimnazjum