7 grudnia 2018

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2018-2019

Działając zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Dyrektorów szkół prosimy o ocenę “trudności konkursów”. Ocena jest możliwa po zalogowaniu się w ISOK. Logowanie dla SP. Logowanie dla GIM.

I ETAP – SZKOLNY

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs z:
 

MATEMATYKIzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 23.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 29.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do II etapu;  
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;  
BIOLOGII zakwalifikowani II etapu;

Decyzja PWKK z 16.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
HISTORIIzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów),

Decyzja PWKK z 29.10.2018 (weryfikacja listy uczniów);

Decyzja PWKK z 9.11.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
GEOGRAFIIzakwalifikowani do II etapu;  
CHEMIIzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 15.11.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
FIZYKIzakwalifikowani do II etapu;
 
GIMNAZJUM – konkurs przedmiotowy:
 
BIOLOGICZNY zakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 29.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
CHEMICZNYzakwalifikowani do II etapu;  
FIZYCZNYzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 29.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
GEOGRAFICZNYzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
MATEMATYCZNYzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 29.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
HISTORYCZNYzakwalifikowani do II etapu;  
POLONISTYCZNYzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;  
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;  
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do II etapu;  
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 8.11.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
INFORMATYCZNYwyniki I sesji; zakwalifikowani do II sesji; wyniki II sesji  

II ETAP – REJONOWY

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs z:
statystyka
MATEMATYKI zakwalifikowani do III etapu;  
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do III etapu; pobierz
JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do III etapu;  
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do III etapu;  
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do III etapu;  
BIOLOGII zakwalifikowani do III etapu;  
HISTORII zakwalifikowani do III etapu;  pobierz
GEOGRAFII zakwalifikowani do III etapu;  pobierz
CHEMII zakwalifikowani do III etapu;  pobierz
FIZYKI zakwalifikowani do III etapu;  
GIMNAZJUM – konkurs przedmiotowy:
statystyka
BIOLOGICZNYzakwalifikowani do III etapu,  
CHEMICZNYzakwalifikowani do III etapu,  
FIZYCZNYzakwalifikowani do III etapu,  
GEOGRAFICZNYzakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 12.12.2018 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 3.12.2018)

 
MATEMATYCZNYzakwalifikowani do III etapu,  
HISTORYCZNYzakwalifikowani do III etapu;  
POLONISTYCZNYzakwalifikowani do III etapu, pobierz
JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do III etapu,

Decyzja WKK z 7.12.2018 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 27.11.2018)

 
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do III etapu,

Decyzja WKK z 13.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOzakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 11.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 pobierz
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do III etapu,

Decyzja WKK z 12.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGOzakwalifikowani do III etapu;  
INFORMATYCZNY – zakwalifikowani do II etapu, wyniki II etapu,  

III ETAP – WOJEWÓDZKI

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs z:
 
MATEMATYKI – lista laureatów i finalistów,  
JĘZYKA POLSKIEGO – lista laureatów i finalistów,  
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – lista laureatów i finalistów,  
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – lista laureatów i finalistów,  
JĘZYKA FRANCUSKIEGO – lista laureatów i finalistów,  
BIOLOGII– lista laureatów i finalistów,  
HISTORII – lista laureatów i finalistów,  
GEOGRAFII – lista laureatów i finalistów,
 
CHEMII – lista laureatów i finalistów,
 
FIZYKI – lista laureatów i finalistów,
 
GIMNAZJUM – konkurs przedmiotowy:
 
BIOLOGICZNY – lista laureatów i finalistów,  
CHEMICZNY – lista laureatów i finalistów,  
FIZYCZNY – lista laureatów i finalistów,  
GEOGRAFICZNY – lista laureatów i finalistów,  
MATEMATYCZNY – lista laureatów i finalistów,  
HISTORYCZNY – lista laureatów i finalistów,  
POLONISTYCZNY – lista laureatów i finalistów,  
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – lista laureatów i finalistów,  
JĘZYKA FRANCUSKIEGO – lista laureatów i finalistów,  
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – lista laureatów i finalistów,  
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – lista laureatów i finalistów,  
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – lista laureatów i finalistów,  
INFORMATYCZNY – lista laureatów i finalistów