10 października 2018

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2018-2019

Działając zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

I ETAP – SZKOLNY

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs z:
MATEMATYKIzakwalifikowani do II etapu;
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)
JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do II etapu;
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;
BIOLOGII zakwalifikowani II etapu; Decyzja PWKK z 16.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)
HISTORIIzakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)
GEOGRAFIIzakwalifikowani do II etapu;
CHEMIIzakwalifikowani do II etapu;
FIZYKIzakwalifikowani do II etapu;
GIMNAZJUM – konkurs przedmiotowy:
BIOLOGICZNY zakwalifikowani do II etapu;
CHEMICZNYzakwalifikowani do II etapu;
FIZYCZNYzakwalifikowani do II etapu;
GEOGRAFICZNYzakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)
MATEMATYCZNYzakwalifikowani do II etapu;
HISTORYCZNYzakwalifikowani do II etapu;
POLONISTYCZNYzakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)
JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do II etapu;
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;
INFORMATYCZNYwyniki I sesji; zakwalifikowani do II sesji; wyniki II sesji

II ETAP – REJONOWY

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs z:
MATEMATYKI – zakwalifikowani do III etapu;
JĘZYKA POLSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu;
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu;
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – zakwalifikowani do III etapu;
JĘZYKA FRANCUSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu;
BIOLOGII – zakwalifikowani do III etapu;
HISTORII – zakwalifikowani do III etapu;
GEOGRAFII – zakwalifikowani do III etapu;
CHEMII – zakwalifikowani do III etapu;
FIZYKI – zakwalifikowani do III etapu;
GIMNAZJUM – konkurs przedmiotowy:
BIOLOGICZNY – zakwalifikowani do III etapu,
CHEMICZNY – zakwalifikowani do III etapu,
FIZYCZNY – zakwalifikowani do III etapu,
GEOGRAFICZNY – zakwalifikowani do III etapu;
MATEMATYCZNY – zakwalifikowani do III etapu,
HISTORYCZNY – zakwalifikowani do III etapu;
POLONISTYCZNY – zakwalifikowani do III etapu,
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu,
JĘZYKA FRANCUSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu,
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu;
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – zakwalifikowani do III etapu,
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu;
INFORMATYCZNY – zakwalifikowani do II etapu, wyniki II etapu,

III ETAP – WOJEWÓDZKI

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs z:
MATEMATYKI – lista laureatów i finalistów,
JĘZYKA POLSKIEGO – lista laureatów i finalistów,
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – lista laureatów i finalistów,
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – lista laureatów i finalistów,
JĘZYKA FRANCUSKIEGO – lista laureatów i finalistów,
BIOLOGII– lista laureatów i finalistów,
HISTORII – lista laureatów i finalistów,
GEOGRAFII – lista laureatów i finalistów,
CHEMII – lista laureatów i finalistów,
FIZYKI – lista laureatów i finalistów,
GIMNAZJUM – konkurs przedmiotowy:
BIOLOGICZNY – lista laureatów i finalistów,
CHEMICZNY – lista laureatów i finalistów,
FIZYCZNY – lista laureatów i finalistów,
GEOGRAFICZNY – lista laureatów i finalistów,
MATEMATYCZNY – lista laureatów i finalistów,
HISTORYCZNY – lista laureatów i finalistów,
POLONISTYCZNY – lista laureatów i finalistów,
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – lista laureatów i finalistów,
JĘZYKA FRANCUSKIEGO – lista laureatów i finalistów,
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – lista laureatów i finalistów,
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – lista laureatów i finalistów,
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – lista laureatów i finalistów,
INFORMATYCZNY – lista laureatów i finalistów