23 stycznia 2018

Wyniki konkursów przedmiotowych

I ETAP – SZKOLNY

 SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs z:
 MATEMATYKI – zakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 14.11.2017
 JĘZYKA POLSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu

 JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 07.11.2017; Decyzja PWKK z 17.11.2017

 JĘZYKA NIEMIECKIEGO – zakwalifikowani do II etapu
 PRZYRODY – zakwalifikowani II etapu
 HISTORII – zakwalifikowani do II etapu
GIMNAZJUM – konkurs przedmiotowy:
BIOLOGICZNY – zakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 31.10.2017
CHEMICZNY – zakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 17.11.2017
FIZYCZNY – zakwalifikowani do II etapu
GEOGRAFICZNY – zakwalifikowani do II etapu
MATEMATYCZNY – zakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 02.11.2017
HISTORYCZNY – zakwalifikowani do II etapu
POLONISTYCZNY – zakwalifikowani do II etapu
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 08.11.2017
JĘZYKA FRANCUSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – zakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 17.11.2017
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu; Decyzja PWKK z 02.11.2017
 INFORMATYCZNY – wyniki I sesji; zakwalifikowani do II sesji; wyniki II sesji

II ETAP – REJONOWY

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs z:
MATEMATYKI – zakwalifikowani do III etapu; Decyzja WKK z 19.12.2017 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA POLSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu, Decyzja WKK z 5.01.2017 stanowiąca autopoprawkę decyzji z 6.12.2017 (po rozpatrzeniu odwołań i weryfikacji)
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu, Decyzja WKK z 12.01.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – zakwalifikowani do III etapu, Decyzja WKK z 4.01.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
PRZYRODY – zakwalifikowani do III etapu, Decyzja WKK z 5.01.2017 (po rozpatrzeniu odwołań)
HISTORII – zakwalifikowani do III etapu, Decyzja WKK z 10.01.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
GIMNAZJUM – konkurs przedmiotowy:
BIOLOGICZNY – zakwalifikowani do III etapu, Decyzja WKK z 21.12.2017 (po rozpatrzeniu odwołań)
CHEMICZNY – zakwalifikowani do III etapu, Decyzja WKK z 12.01.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
FIZYCZNY – zakwalifikowani do III etapuDecyzja WKK z 21.12.2017 (po rozpatrzeniu odwołań)
GEOGRAFICZNY – zakwalifikowani do III etapu; Decyzja WKK z 19.12.2017 (po rozpatrzeniu odwołań)
MATEMATYCZNY – zakwalifikowani do III etapu, Decyzja WKK z 21.12.2017 stanowiąca autopoprawkę do Decyzji z 5.12.2017 (po rozpatrzeniu odwołań i weryfikacji), Decyzja WKK z 12.01.2018
HISTORYCZNY – zakwalifikowani do III etapu; Decyzja WKK z 15.12.2017 (po rozpatrzeniu odwołań)
POLONISTYCZNY – zakwalifikowani do III etapu, Decyzja WKK z 10.01.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu, Decyzja WKK z 3.01.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA FRANCUSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu, Decyzja WKK z 20.12.2017 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu; Decyzja WKK z 14.12.2017 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – zakwalifikowani do III etapu, Decyzja WKK z 9.01.2017 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu; Decyzja WKK z 14.12.2017 (po rozpatrzeniu odwołań)
INFORMATYKA – zakwalifikowani do II etapu, wyniki II etapu, Decyzja WKKKI z 14.03.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

III ETAP – WOJEWÓDZKI

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs z:
MATEMATYKI – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 27.03.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA POLSKIEGO – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 13.03.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 27.03.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 27.02.2018 stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 13.02.2018 (po rozpatrzeniu odwołań i weryfikacji)
PRZYRODY – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 27.03.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
HISTORII – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 27.03.2018 (po rozpatrzenie odwołań)
GIMNAZJUM – konkurs przedmiotowy:
BIOLOGICZNY – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 8.03.2018 (po rozpatrzeniu odwołań), Decyzja WKK z dnia 2018-03-30 (autopoprawka)
CHEMICZNY – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 27.03.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
FIZYCZNY – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 27.02.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
GEOGRAFICZNY – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 27.02.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
MATEMATYCZNY – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 8.03.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
HISTORYCZNY – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 27.02.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
POLONISTYCZNY – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 18.03.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 16.03.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA FRANCUSKIEGO – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 8.03.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 12.02.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 23.03.2018 (po rozpatrzeniu odwołań i weryfikacji)
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – lista laureatów i finalistów, Decyzja WKK z 23.02.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)
INFORMATYKA – lista laureatów i finalistów