16 marca 2018

Wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Rzeszów, 2018.03.15

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Drodzy Uczniowie

W załączeniu zostały zamieszczone ostateczne wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”.

W zawodach okręgowych można było zdobyć 280 pkt. z testu oraz 120 pkt.
z odpowiedzi ustnej.

Do I części zwodów centralnych w wyniku decyzji podjętej przez Komitet Główny kwalifikują się osoby, które uzyskały co najmniej 60% punktów razem z obu części olimpiady czyli przynajmniej 240 pkt..

Kolorem niebieskim oznaczono osoby, które przekroczyły wymagany próg punktowy i zakwalifikowały się do I części etapu ogólnopolskiego, który odbędzie  się 22 marca 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Rejtana 30 w Rzeszowie o godz. 11.00.

Wyniki z etapu okręgowego olimpiady >>