26 stycznia 2018

Wyniki z etapu rejonowego konkursu “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …”

Rzeszów, 2018.01.25

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone ostateczne wyniki z etapu rejonowego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonego 10 stycznia 2018r.

Kolorem niebieskim zaznaczono osoby zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego.

Suma punktów do zdobycia w konkursie:

– szkoły podstawowe- 51 pkt.

– gimnazja- 60 pkt.

Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego należało zdobyć co najmniej 80% punktów, tj.: szkoły podstawowe 41 pkt., gimnazja 48 pkt.

Wyniki konkursu dostępne są także po zalogowaniu się na stronie www.losyzołnierza.pl.