12 stycznia 2018

Wyniki z etapu rejonowego Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … “

Rzeszów, 2018.01.12

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.22.2.2017

KOMUNIKAT 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone ostateczne wyniki z etapu rejonowego Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”przeprowadzonego 14 grudnia 2017r. w Rzeszowie.

Zgodnie z kluczem odpowiedzi w zawodach międzyszkolnych można było zdobyć  200 pkt. Według regulaminu Olimpiady do kolejnego etapu kwalifikuje się 5 osób z każdego rejonu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród tych uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów (tj. 120 pkt.).

Kolorem niebieskim zaznaczono uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zakwalifikowali się do etapu okręgowego.

Wyniki z etapu rejonowego Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … >>