14 września 2018

Kształcenie dzieci cudzoziemskich i powracających z zagranicy, które pobierały naukę w systemach nauczania innych państw w szkołach województwa podkarpackiego.

WiJ.5751.59.2018

Dyrektorzy szkół, w których kształcą się cudzoziemcy i uczniowie powracający z zagranicy,

w szkołach województwa podkarpackiego coraz częściej uczą się dzieci i młodzież z doświadczeniem migracyjnym. Dla oceny skali tego zjawiska w naszym regionie w roku szkolnym 2018/19 zwracamy się z prośbą do Dyrektorów tych szkół o wypełnienie formularza on-line dostępnego pod adresem http://ko.rzeszow.pl/bazy/ankiety/szkoly/ankieta12/index.php w terminie do 15 października.